دوره و شماره: دوره 19، جلد 20، تابستان 1378، صفحه 1-78 
3. اثر پارامترهای عملیاتی روی افت فشار وشرایط طغیان در ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار

صفحه 32-36

محمد قنادی مراغه؛ سید جابر صفدری؛ مهدی پناهی؛ حسین بهمنیار؛ داریوش باستانی


7. ریخته گری آلیاژ تکفاز بین فلزی منظم Ni 3Al وکاربرد آن به جای ابرالیاژها در دماهای بالا

صفحه 55-61

اکرم السادات حسینی؛ کامبیز رضاییان پور؛ محمدمهدی تقی ئی؛ مسعود امامی