دوره و شماره: دوره 17، جلد 15، زمستان 1376، صفحه 1-102 
1. بررسی رفتار ذرات آئروسل در میدان الکتروستاتیکی

صفحه 1-13

اصغر صدیق زاده؛ حسین غفوریان؛ نازآفرین فلاحیان


3. طراحی نیمه صنعتی جداسازی رادیم به کمک باکتری MGF-48

صفحه 25-29

حسین غفوریان؛ محمدرضا امامی؛ عباس فرازمند


4. ملزومات طراحی وساخت سوختهای سرامیکی

صفحه 31-49

محمدکاظم رسولی؛ منوچهر روشن ضمیر


6. زئولیت زایی در آندزیتهای جنوب کهریزک

صفحه 63-77

کمال الدین بازرگانی؛ محمدصادق ربانی