دوره و شماره: دوره 5، جلد 5، زمستان 1364، صفحه 1-44 
1. لیزرهای زرینه ای (رنگین) بادمش به وسیله لیزر مولکولی ازت

صفحه 109-10

اکبر حریری؛ مصطفی ترکاشوند؛ احمد کرمی؛ فردین اردوانی


3. طرح وساخت لیزر گازکربنیک (CO2) پرقدرت با پرتوی مداوم

صفحه 19-26

عباس بهجت؛ فریدون ساطانمرادی؛ سعید امین نعیمی؛ کاظم عتیقه چی