دوره و شماره: دوره 2، جلد 2، پاییز 1361، صفحه 1-76 
3. تجمع ومکانیزم زلزله های محلی در ناحیه تهران خرداد - مرداد 1359

صفحه 26-47

احمد کبیری؛ ارسلان مهاجراشجعی؛ علی اصغر ظهوریان ایزدپناه؛ محسن حسینیان قمصری


4. طرح وساختمان و طرز کاریک لیزر هلیوم - نئون

صفحه 48-59

یوسف کهن زاده؛ علی اصغر یراقچی؛ سیاوش مشفق همدانی