دوره و شماره: دوره 37، جلد 78 - شماره پیاپی 4، زمستان 1395، صفحه 1-85 
2. اصلاح نواحی پایداری در دام یونی کشیده‌ی پائول در حضور نیروی میراکننده

صفحه 12-17

ایمان ضیائیان؛ سید محمود سادات کیایی؛ مزدک زبردست؛ علی رضا گوشه


3. طراحی و کالیبراسیون یک سامانه‌ی شمارنده‌ی کل بدن با هندسه‌ی صندلی

صفحه 18-23

حسین پوربیگی؛ سعدی پورعلی؛ مجتبی مستجابالدعواتی؛ سعید باقری


6. توسعه‌ی مدل معتبر MELCOR نیروگاه هسته‌ای IR-360 با استفاده از نرم‌افزار SNAP

صفحه 42-55

فرامرز یوسف‌پور؛ عارف‌الدین زرنوشه فراهانی؛ محمد ره‌گشای؛ سیدمحسن حسینی


7. بررسی تولید رادیوایزوتوپ‌های 18F و 13N با استفاده از هدف مایع چرخشی سیکلوترون

صفحه 56-62

محمد میرزایی؛ زهره عبدی؛ کامران یوسفی؛ محمد رحیمی؛ طیب کاکاوند؛ شهرزاد فضلی


8. تولید، نشان‌دارسازی و بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی 47.46Sc-DOTMP

صفحه 63-69

لیلا مقدم بنائم؛ علی بهرامی سامانی؛ فاطمه فتحی؛ مجتبی شمسائی ظفرقندی