دوره و شماره: دوره 33، جلد 62 - شماره پیاپی 3، زمستان 1391، صفحه 1-79 
3. ضریب انتقال جرم اکسیژن در فرایند فروشویی میکروبی اورانیم

صفحه 14-21

ساسان ذکائی کادیجانی؛ سیدجابر صفدری؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ عباس رشیدی


7. بازیابی میکروبی اورانیم از کانسار عیار پایین آنومالی 5 ساغند

صفحه 47-58

سعید علمدار میلانی؛ هادی حمیدیان؛ بهرام رضایی


10. حباب‌زدایی از مذاب شیشه‌های سیلیکات سربی

صفحه 72-79

رفیع‌علی رحیمی؛ امیر حمیدی؛ مجتبی نقوی