دوره و شماره: دوره 28، جلد 42 - شماره پیاپی 4، زمستان 1386، صفحه 1-50 
1. کاربرد دزیمتر ترمولومینسانس TLD-600 در اندازه‌گیری فلوی نوترون حرارتی

صفحه 1-6

فرهاد منوچهری؛ فلامرز ترکزاده؛ نفیسه میرزاجانی؛ شیرین جلیلیان


4. تعیین دز مناسب پرتو گاما به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در نخود سفید (Cicer Arietinum L)

صفحه 19-25

بهنام ناصریان خیابانی؛ حسین اهری مصطفوی؛ هادی فتح اللهی؛ سیروس ودادی؛ میراحمد موسوی شلمانی


5. مطالعه انتخاب ماسک‌ها برای استفاده در صنایع هسته‌ای

صفحه 26-30

اصغر صدیق زاده؛ مریم علی ابراهیمی؛ سپیده سر کاری


7. طراحی و ساخت هدف مناسب جهت تولید Y87

صفحه 38-45

محمدرضا قاسمی؛ محمد میرزایی؛ بهروز فاتح؛ علی موسوی زرندی؛ غلامرضا اصلانی؛ نامی شادانپور؛ پژمان روشن فرزاد؛ محمدرضا انصاف