نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89195، یزد- ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89195، یزد- ایران 2- گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه افسری امام علی (ع)، صندوق پستی: 1317893471، تهران- ایران

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 317-14115، تهران- ایران

4 آزمایشگاه دزیمتری استاندارد (SSDL)، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران

چکیده

امروزه دزیمتر :Dy4CaSO به طور گسترده در دزیمتری فردی و محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق پاسخ دزیمتر :Dy4CaSO، ساخته شده به روش شیمیایی با غلظت‌های مختلف (0.11 ، 0.15 و 0.2 mol% ) از ناخالصی دیسپروسیم، به دز پرتو گاما و هم‌چنین تأثیر برنامه‌ی گرمادهی در طول فرایند خواندن TLD، بر روی منحنی درخشش آن مورد بررسی قرار گرفته است. منحنی درخشش دارای دو قله در دماهای 100 و ºC167 می‌باشد. قرص‌های ساخته شده از حساسیت بالایی برخوردارند و در مورد نمونه با میزان ناخالصی Dy برابر با0.2 mol% ، حساسیت نسبی 12 می‌باشد. پاسخ دزیمتر تا دز 3.7Gy  خطی است و میزان محوشدگی در طول 10 روز 36% است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of CaSO4:Dy Thermoluminescence Dosimeter Response to Gamma Ray Doses

نویسندگان [English]

 • A.R Moini 1
 • M Gholampoor 2
 • J Gheisari 1
 • Gh Mirjalili 1
 • M.A Shafaie 1
 • L Shekari 3
 • A Shahvar 4

چکیده [English]

CaSO4:Dy thermoluminesconce dosimeter (TLD) is one of the best materials for environmental and personal dosimetry due to its high sensitivity and high dose saturation. In this investigation, the dose response of CaSO4:Dy with three concentrations, 0.11, 0.15 and 0.2 mol% of dysprosium, to 60Co gamma rays doses up to 3.7Gy were studied. The effect of heating program on glow curve was also studied. The glow peaks of CaSO4:Dy were seen at 100oC and 167oC. The pellets have high sensitivity and in the case of sample with 0.2 mol% of dysprosium, the relative sensitivity is 12. The dose response is found to be linear up to 3.7Gy and the fading was approximately about 36% in 10 days.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dysprosium Impurity
 • Thermoluminescent Dosimeter
 • Glow Curve
 • Fading
 • Gamma Ray
 • Sensitivity
 1.  

  1. 1.    S.W.S. McKeever, M. Moscovitch, P.D. Townsend, “Thermoluminescence dosimetry materials,” Nuclear Technology Publ, Ashford, Kent 192 (1995).

   

  1. 2.    T. yamashita, N. Nada, H. Onishi, In: Porc, “2nd Conf. on luminescence dosimetry,” Gatlinburg, CONF 680920, p. 4 (1968); Health Phys. 56, 551 (1986).

   

  1. 3.    M.G. Guelev, I.T. Mischev, B. Burgkhardt, E. Piesch Radiation Protection Dosimetry, 51-35 (1994).

   

  1. 4.    R. Abubakar, S. Untung, M. Oberhofer, Radiation Protection Dosimetry 33, 95 (1990).