نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فیزیک وعلوم هسته ای، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 معاونت تولید سوخت هسته ای

3 مرکز ژئوفیزیک وابسته به دانشگاه تهران

چکیده

پیش بینی زمین لرزه

عنوان مقاله [English]

EARTHQUAKE

نویسندگان [English]

  • A Negarestani 1
  • S Setayeshi 1
  • M Gannadi Maragheh 2
  • B Akashe 3