انتصاب جدید مدیر مسئول و رئیس شورای انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
آقای دکتر محسن نجفی به عنوان مدیر مسئول و رئیس شورای انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای منصوب شدند

مطالعه بیشتر

انتشار اولین شماره مجله Jonra
اولین شماره مجله انگلیسی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای با عنوان جدید Journal of Nuclear Science and Applications در 1400/10/21 به چاپ رسید. 

مطالعه بیشتر

تغییر در فرم تعهدنامه مجله
دو عنوان به فرم تعهدنامه مجله علوم و فنون هسته‌ای اضافه گردید: حذف اسامی نویسندگان هنگام ارسال مقاله به داوری. عدم امکان بازپس‌گیری مقاله‌ای که به عنوان مقاله فنی در مجله علوم و فنون هسته‌ای پذیرش گرفته است.

مطالعه بیشتر

انتصاب جدید در مدیریت علمی و اجرایی مجله
انتصاب خانم دکتر محدثه گلشنیان به عنوان مدیریت علمی و اجرایی جدید مجله علوم و فنون هسته‌ای 

مطالعه بیشتر

آرشیو
آرشیو اخبار نشریه

مطالعه بیشتر

login