اخذ رتبۀ « الف » توسط مجلۀ علوم و فنون هسته‌ای
مجلۀ علوم و فنون هسته‌ای برای دومین سال پیاپی موفق به اخذ رتبۀ « الف » در ارزیابی نشریات علمی سال 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.  

مطالعه بیشتر

نمایه‌شدن مجله در پایگاه معتبر بین‌المللی DOAJ
مزایا و اعتبارات نمایه‌شدن در پایگاه بین‌المللی DOAJ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مهمترین پیش‌نیاز جهت نمایه‌شدن نشریه در پایگاه‌های علمی درجه یک مانند ISI، SCOPUS، WOS ... افزایش اعتباربخشی به نشریه و مهمترین وجه تمایز با نشریات زرد، بهبود دیده‌شدن نشریه در موتورهای جستجو مانند گوگل و افزایش ترافیک وب‌سایت و شهرت مجله ....

مطالعه بیشتر

انتصاب مدیر مسئول
انتصاب دکتر نعیم‌الدین متاجی کجوری به عنوان مدیر مسئول و رئیس جدید شورای انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

مطالعه بیشتر

سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای میزبان شما در سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است. 21 الی 31 اردیبهشت 1401، فیزیکی: ناشران عمومی، راهرو 10، غرفه 20، مجازی: ketab.ir

مطالعه بیشتر

انتشار اولین شماره مجله Jonra
اولین شماره مجله انگلیسی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای با عنوان جدید Journal Of Nuclear Research and Applications در 1400/10/21 به چاپ رسید. 

مطالعه بیشتر

انتصاب جدید در مدیریت علمی و اجرایی مجله
انتصاب خانم دکتر محدثه گلشنیان به عنوان مدیریت علمی و اجرایی جدید مجله علوم و فنون هسته‌ای 

مطالعه بیشتر

آرشیو
آرشیو اخبار نشریه انتصاب دکتر محسن نجفی به عنوان مدیر مسئول و رئیس شورای انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای تغییر در فرم تعهدنامه مجله:  دو عنوان به فرم تعهدنامه مجله علوم و فنون هسته‌ای اضافه گردید: حذف اسامی نویسندگان هنگام ارسال مقاله به داوری. عدم امکان بازپس‌گیری مقاله‌ای که به عنوان مقاله فنی در مجله علوم و فنون هسته‌ای پذیرش گرفته است.  

مطالعه بیشتر

login