نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، صندوق پستی: 3716146611، قم ـ ایران

2 پژوهشکده ی فیزیک و شتاب گرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران ـ ایران

چکیده

چکیده: با استفاده از تقریب پتانسیل مؤثر، معادله­ی شرودینگر برای ذرات محصور شده در یک دام یون چار قطبی حلّ و ویژه مقدارهای انرژی محاسبه شد. با ایجاد شرایط تعادل برای هنگرد ذرات به دام افتاده، تابع پارش و سپس آنتروپی آن محاسبه شد. این پژوهش می­تواند در بررسی خواص ترمودینامیکی ذرات محصور شده و نیز در طراحی و ساخت دام­های یون چار قطبی مفید واقع شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entropy of the Confined Ions in a Quadrupole Ion Trap

نویسندگان [English]

  • Elaheh Oveisi 1
  • Saeid Nouri 2

چکیده [English]

Abstract: By making the effective potential approximation, the Schrödinger equation for confined particles in a quadrupole ion trap was solved and its energy eigenvalues were evaluated. The partition function and then entropy for the ensemble trapped particles in equilibrium were obtained and analyzed. This research can be helpful for investigating the properties of trapped particles and also for designing and construction of quadrupole ion traps.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quadrupole Ion Trap
  • Entropy
  • Effective Potential Approximation
  1. R.E. March, J.F. Todd, Quadrupole Ion Trap Mass Spectrometry, Wiley-Interscience, N.Y. (2005).

 

  1. R.E. March, An introduction to quadrupole ion trap mass spectrometry, J. Mass Spectrom, 32, 351 (1997).

 

  1. N.W. McLachlan, Theory and application of Mathieu functions, Dover. N.Y. (1964).

 

  1. L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Mechanics, Pergamon Press (1969).

 

  1. R.J. Cook, D.G. Shankland, A.L. Wells, Quantum theory of particle motion in a rapidly oscillatig field, Phys. Rev. A. 31 (1985) 564.

 

W. Greinr, L. Neise, H. Stöcker, Thermodynamics and Statistical Mechanics, Springer (1995).