نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 هیئت علمی

4 معاونت

5 شرکت پارس ایزوتوپ

10.24200/nst.2020.568.1384

چکیده

تتکنسیوم-m99 مهمترین رادیوداروی پزشکی هسته‌ای است که حاصل واپاشی مولیبدن-99 است. درحال حاضر، نیاز ایران به رادیوایزوتوپ مولیبدن-99، 120 کوری در هفته است. بیش از 90% مولیبدن-99 تولیدی در جهان از طریق شکافت اورانیم-235 حاصل می‌شود. زنجیره تأمین این رادیوایزوتوپ شامل، ماده هدف اورانیم-235، راکتور هسته‌ای، تأسیسات فراوری مولیبدن-99 و تأسیسات تولید ژنراتور مولیبدن99/ تکنسیوم-m99 است. بررسی پتانسیل‌ها و امکانات موجود داخل کشور نشان از امکان‌پذیر بودن تولید آن در ایران دارد. این مقاله به بررسی اجزای زنجیره تأمین این رادیوایزوتوپ در ایران و نحوه همسو کردن آنها و نیز توضیحاتی در مورد انتخاب فرایند رادیوشیمیایی مناسب تولید آن می‌پردازد. هدف اورانیومی به صورت صفحات کوچکی که قابلیت پرتودهی در راکتور تحقیقاتی تهران را داشته باشد به عنوان خوراک واحد تأسیسات بازفراوری انتخاب شد. با توجه به محدودیت‌های خاص ایران، روش آمور اصلاحی که تلفیقی از روش آمور و رومول است، برای هدف‌های اکتاکسید اورانیم- آلومینیوم/ آلومینیوم قابل دسترس ایران، گزینه مناسب تشخیص داده شده و بر اساس آن فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی هدف‌گذاری شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Mo-99 radioisotope supply chain using LEU in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Tabasi 1
  • ali bahramisamani 2
  • simindokht shirvani 3
  • mohammad ghannadi maragheh 4
  • Akbar Mohammadi 5

1 Nuclear Material and Fuel School / Nuclear Science and Technology Research Institute / Atomic Energy Organization of Iran

2 دکتر

3 دکتر

4 NSTRI/AEOI

5 Pars Isotope Co.

چکیده [English]

Technetium-99m is the most important nuclear medicine radioisotope produced from the decay of molybdenum-99. Iran demand for Mo-99 is 120 Ci per week. More than 90% of the Mo-99 in the world is produced via U-235 fission. The supply chain of this radioisotope includes: The Uranium target supplier, the nuclear reactor, the Mo-99 processing facility and the Mo-99/Tc-99m generator manufacturer. Investigation of domestic existing facilities of Iran’s nuclear facilities shows that its production is feasible. This study focuses on the Mo-99 production chain in Iran and presents the appropriate radiochemical method. Uranium targets in the miniplate form with capability of irradiation in TRR were accepted as feed of processing unit facilities. According to the special situations for Iran, the Modified AMOR process, which is a combination of AMOR and ROMOL processes, is identified as the appropriate option for the available U3O8-Al/Al targets and the researches and the experimental activities are proposed based on the above option.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mo-99
  • Tc-99m
  • Low Enriched Uranium (LEU)
  • Modified AMOR
  • ROMOL®