انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای میزبان شما در سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است.

21 الی 31 اردیبهشت 1401، فیزیکی: ناشران عمومی، راهرو 10، غرفه 20، مجازی: ketab.ir

login