دوره 41 (سال1399)
دوره 40 (سال 1398)
دوره 39 (سال 1397)
دوره 38 (سال 1396)
دوره 37 (سال 1395)
دوره 36 (سال 1394)
دوره 35 (سال 1393)
دوره 34 (سال 1392)
دوره 33 (سال 1391)
دوره 32 (سال 1390)
دوره 31 (سال 1389)
دوره 30 (سال 1388)
دوره 29 (سال 1387)
دوره 28 (سال 1386)
دوره 26 (سال 1385)
دوره 25 (سال 1384)
دوره 24 (سال1383)
دوره 23 (سال 1382)
دوره 22 (سال 1381)
دوره 21 (سال 1380)
دوره 20 (سال 1379)
دوره 19 (سال 1378)
دوره 18 (سال 1377)
دوره 17 (سال1376)
دوره 13 (سال 1372)
دوره 11 (سال 1370)
دوره 9 (سال1368)
دوره 8 (سال 1367)
دوره 7 (سال 1366)
دوره 5 (سال 1364)
دوره 4 (سال 1363)
دوره 3 (سال 1362)
دوره 2 (سال 1361)
دوره 1 (سال 1360)

 

  آمار سایت


 

مشاهده مقاله 407,595
دریافت فایل مقاله 77,793
تعداد دوره‌ 35
تعداد شماره 97
تعداد مقالات 1,005
متوسط زمان تا اولین اقدام  5
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52
متوسط زمان پذیرش 92
مقالات ارسال‌شده 661
مقالات پذیرفته‌شده 300
مقالات ردشده 269
پایگاه‌های نمایه‌شده 7
تعداد داوران 544
نسبت مشاهده بر مقاله 405.57
نسبت دریافت فایل بر مقاله 77.41

مجله علوم و فنون هسته‌ای به زبان فارسی و به صورت فصل‌نامه منتشر می‌شود. انتشار مقاله در این نشریه هیچ هزینه‌ای ندارد و دسترسی به مقالات آزاداست.

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای صاحب امتیاز مجله علوم و فنون هسته‌ای است و هیئت دبیران را منصوب می‌کند. تعیین داوران، بررسی داوری‌ها و تایید نهایی یا رد مقاله از وظایف هیئت دبیران است. انتشار مقاله در این نشریه با همکاری انجمن هسته‌ای ایران انجام می‌شود.

-------------------------------------------------------------

تمامی مقالات ارسالی از طریق یک نرم افزار قابل اعتماد، به نام مشابهت یاب، از نظر تشابه بررسی می شوند تا ازاصالت آنها اطمینان حاصل شود. سپس توسط داوران بین المللی با دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

12. تهیه رادیوایزوتوپ طلای- 198 و بررسی اثر تثبیت رادیوایزوتوپ طلای-198 بر روی نانوذرات سیلیکای عامل‌دار شده بر توزیع زیستی آن: معرفی یک عامل تشخیصی- درمانی جدید

آریام راسخ القول؛ سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ شهرام مرادی دهقی؛ پرویز اشتری؛ محمدرضا کاردان؛ عطیه جز وزیری؛ شهزاد فیضی

صفحه 98-103

10.24200/nst.2021.1301

19. بررسی توزیع زیستی و نشاندار سازی رادیو اکتیو نانوذرات طلای عاملدار شده با تیوگلیکولیک اسید بوسیله گالیوم-68 : معرفی یک عامل تشخیصی جدید PET

پرویز اشتری؛ سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ محمدرضا کاردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2020.486.1331

21. تهیه رادیوایزوتوپ طلای- 198 و بررسی اثرتثیبیت رادیوایزوتوپ طلای-198 بر روی نانوذرات سیلیکای عاملدار شده بر توزیع زیستی آن: معرفی یک عامل تشخیصی- درمانی جدید

سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ اریام راسخ القول؛ شهرام مرادی؛ پرویز اشتری؛ محمدرضا کاردان؛ عطیه جزءوزیری؛ شهزاد فیضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2020.579.1393

22. طراحی و بهینه سازی زنجیره مخروطی به منظور جداسازی ایزوتوپ های پایدار چند جزئی با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و عملیاتی ماشین سانتریفیوژ

مرتضی ایمانی؛ علیرضا کشتکار؛ عباس رشیدی؛ جواد کریمی ثابت؛ علی نوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2020.584.1397

25. پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپ‏ی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی

صادق یوسفی نسب؛ سیدجابر صفدری؛ مسعود خواجه نوری؛ محمدحسن ملاح؛ محمد حسین عسکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2021.669.1465

39. مدل سازی و شبیه سازی رفتار گاز داخل یک روتور سانتریفیوژ گازی در حضور گاز سبک هیدروژن فلوراید با استفاده از روش ترکیبی DSMC و انساگر-پنکیک

مسعود خواجه نوری؛ سیدجابر صفدری؛ علی حقیقی اصل؛ علی نوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2021.377.1260

45. شبیه سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم افزار اپن فوم

ولی اله غضنفری؛ علی اکبر صالحی؛ علیرضا کشتکار؛ محمد حسین عسکری؛ محمد مهدی شادمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2021.389.1265

49. محاسبات آسیب تابشی و تنش عملکردی بر روی محفظه فشار راکتور WWER-1000 و آنالیز حساسیت مقادیر محاسبه شده نسبت به نوع طیف نوترون بر روی جداره محفظه

فرخ خوش احوال؛ الهه مسلمی مهنی؛ رضا پورایمانی؛ محمد امین امیرخانی دهکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2020.574.1389

ابر واژگان