آمار سایت (از سال 1393)


 

مشاهده مقاله 364,931
دریافت فایل مقاله 48,474
درصد پذیرش مقاله 44
تعداد مقالات 907
مقالات ارسال‌شده 421
مقالات پذیرفته‌شده 187
مقالات ردشده 142
پایگاه‌های نمایه‌شده 5
تعداد داوران 415
نسبت مشاهده بر مقاله 402.35
نسبت دریافت فایل بر مقاله 53.44

اولین و قدیمی‌ترین مجله فارسی زبان در حوزه‌ی علوم و فنون هسته‌ای است که در آغاز از سال 1360 تحت عنوان «نشریه علمی سازمان انرژی اتمی و انرژی‌های نو» شروع به‌ انتشار کرده و از فصل پاییز سال 1381 با عنوان «مجله علوم و فنون هسته‌ای» به فعالیت خود ادامه داده است. بر اساس مصوبه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 83/12/8 به شماره 3/2910/1339، درجه‌ی  علمی ـ پژوهشی به مجله علوم و فنون هسته‌ای اعطا شد. محورهای اصلی مجله شامل فیزیک هسته‌ای، موادهسته‌ای، چرخه سوخت هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، شتاب‌دهنده‌ها، آشکارسازی، دزیمتری و طیف سنجی، پرتوپزشکی، انرژی هسته‌ای، رآکتور هسته‌ ای، پسماندهسته‌ای، کاربردپرتوها، برهم‌کنش لیزر ـ پلاسما، گداخت محصورسازی اینرسی، گداخت محصورسازی مغناطیسی و به‌طور کلی موضوعات در زمینه‌ی علوم و فنون هسته‌ای می‌باشد.از اندیشمندان دعوت می‌شود در جهت اعتلای دانش هسته‌ای کشور و ایجاد تعامل سازنده میان پژوهشگران، یافته‌های پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط به مجله ارسال فرمایند.

مقالات این مجله، از سال 1360 تا آخرین شماره، بارگذاری شده و قابل دسترس محققان است.

مقالات مجله‌ علوم و فنون هسته‌ای در سایت DOI ثبت و نمایه شد.

 مقالات مجله علوم و فنون هسته‌ای در سایت Google Scholar ثبت و نمایه شد.

مقالات ارسال‌شده به مجله به‌طور متوسط در مدت زمان 45 روز داوری و تعیین تکلیف اولیه می‌شوند.

این نشریه از قوانین کمیته اخلاق انتشار، COPE تبعیت می‌کند.

 مقالات این مجله توسط یک نرم افزار سرقت یاب علمی پیشرفته کنترل می‌شوند.

-------------------------------------------------------------

 

 • کشور محل انتشار: ایران
 • ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای
 • شاپای چاپی: 1735-1871
 • شاپای الکترونیکی: 2676-5861
 • حوزۀ تخصصی : علوم پایه - فنی
 • اعتبار مجله : علمی ــ پژوهشی
 • زبان مجله: فارسی
 • نوبت انتشار:فصل‌نامه
 • نوع انتشار:چاپی ــ الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله:  بدون هزینه
 • دسترسی وب‌گاه: آزاد
 • نوع داوری:  دوسویه
 • زمان داوری : 6 تا 8 هفته
 • درصد پذیرش مقالات : 44%
 • نمایه‌شده در : DOI، Google Scholar، ISC، SID، RICeST
 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد
 • ایمیل مجله : Jonsat@nstri.ir
 • ایمیل پشتیبان :shadimemari68@gmail.com

 

 

 

شماره جاری: دوره 41، جلد92، تابستان 1399، صفحه 1-200 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر علمی و اجرایی
شاپا چاپی
1735-1871
شاپا الکترونیکی
2676-5861

بانک ها و نمایه نامه ها