دوره 41 (سال1399)
دوره 40 (سال 1398)
دوره 39 (سال 1397)
دوره 38 (سال 1396)
دوره 37 (سال 1395)
دوره 36 (سال 1394)
دوره 35 (سال 1393)
دوره 34 (سال 1392)
دوره 33 (سال 1391)
دوره 32 (سال 1390)
دوره 31 (سال 1389)
دوره 30 (سال 1388)
دوره 29 (سال 1387)
دوره 28 (سال 1386)
دوره 26 (سال 1385)
دوره 25 (سال 1384)
دوره 24 (سال1383)
دوره 23 (سال 1382)
دوره 22 (سال 1381)
دوره 21 (سال 1380)
دوره 20 (سال 1379)
دوره 19 (سال 1378)
دوره 18 (سال 1377)
دوره 17 (سال1376)
دوره 13 (سال 1372)
دوره 11 (سال 1370)
دوره 9 (سال1368)
دوره 8 (سال 1367)
دوره 7 (سال 1366)
دوره 5 (سال 1364)
دوره 4 (سال 1363)
دوره 3 (سال 1362)
دوره 2 (سال 1361)
دوره 1 (سال 1360)

 

  آمار سایت


 

مشاهده مقاله 401,364
دریافت فایل مقاله 71,766
تعداد دوره‌ 35
تعداد شماره 96
تعداد مقالات 987
متوسط زمان تا اولین اقدام  5
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52
متوسط زمان پذیرش 92
مقالات ارسال‌شده 623
مقالات پذیرفته‌شده 279
مقالات ردشده 253
پایگاه‌های نمایه‌شده 7
تعداد داوران 540
نسبت مشاهده بر مقاله 406.65
نسبت دریافت فایل بر مقاله 72.71

مجله علوم و فنون هسته‌ای (حائز رتبه "الف" در آخرین ارزیابی وزارت علوم) به زبان فارسی و به صورت فصل‌نامه منتشر می‌شود. انتشار مقاله در این نشریه هیچ هزینه‌ای ندارد و دسترسی به مقالات آزاداست.

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای صاحب امتیاز مجله علوم و فنون هسته‌ای است و هیئت دبیران را منصوب می‌کند. تعیین داوران، بررسی داوری‌ها و تایید نهایی یا رد مقاله از وظایف هیئت دبیران است. انتشار مقاله در این نشریه با همکاری انجمن هسته‌ای ایران انجام می‌شود.

-------------------------------------------------------------

تمامی مقالات ارسالی از طریق یک نرم افزار قابل اعتماد، به نام مشابهت یاب، از نظر تشابه بررسی می شوند تا ازاصالت آنها اطمینان حاصل شود. سپس توسط داوران بین المللی با دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

1. بررسی پارامترهای سینتیک دام‌های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه‌ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری تجربی با مدل نظری

سمیه هارونی؛ مصطفی زاهدی فر؛ احمد رمضانی مقدم آرانی؛ احسان صادقی؛ محسن محرابی

دوره 40، شماره 1، بهار 1398، صفحه 10-15

10.24200/nst.2019.737

19. بررسی توزیع زیستی و نشاندار سازی رادیو اکتیو نانوذرات طلای عاملدار شده با تیوگلیکولیک اسید بوسیله گالیوم-68 : معرفی یک عامل تشخیصی جدید PET

پرویز اشتری؛ سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ محمدرضا کاردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2020.486.1331

21. تهیه رادیوایزوتوپ طلای- 198 و بررسی اثرتثیبیت رادیوایزوتوپ طلای-198 بر روی نانوذرات سیلیکای عاملدار شده بر توزیع زیستی آن: معرفی یک عامل تشخیصی- درمانی جدید

سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ اریام راسخ القول؛ شهرام مرادی؛ پرویز اشتری؛ محمدرضا کاردان؛ عطیه جزءوزیری؛ شهزاد فیضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2020.579.1393

22. طراحی و بهینه سازی زنجیره مخروطی به منظور جداسازی ایزوتوپ های پایدار چند جزئی با در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولیکی و عملیاتی ماشین سانتریفیوژ

مرتضی ایمانی؛ علیرضا کشتکار؛ عباس رشیدی؛ جواد کریمی ثابت؛ علی نوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2020.584.1397

25. پیش‎بینی ضرایب هدایت حرارتی، ویسکوزیته و نفوذ ایزوتوپ‏ی گازهای رقیق زنون، هگزافلوراید تلوریم و هگزافلوراید اورانیم با استفاده از دیدگاه میکروسکوپی

صادق یوسفی نسب؛ سیدجابر صفدری؛ مسعود خواجه نوری؛ محمدحسن ملاح؛ محمد حسین عسکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2021.669.1465

39. مدل سازی و شبیه سازی رفتار گاز داخل یک روتور سانتریفیوژ گازی در حضور گاز سبک هیدروژن فلوراید با استفاده از روش ترکیبی DSMC و انساگر-پنکیک

مسعود خواجه نوری؛ سیدجابر صفدری؛ علی حقیقی اصل؛ علی نوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2021.377.1260

45. شبیه سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم افزار اپن فوم

ولی اله غضنفری؛ علی اکبر صالحی؛ علیرضا کشتکار؛ محمد حسین عسکری؛ محمد مهدی شادمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2021.389.1265

49. محاسبات آسیب تابشی و تنش عملکردی بر روی محفظه فشار راکتور WWER-1000 و آنالیز حساسیت مقادیر محاسبه شده نسبت به نوع طیف نوترون بر روی جداره محفظه

فرخ خوش احوال؛ الهه مسلمی مهنی؛ رضا پورایمانی؛ محمد امین امیرخانی دهکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.24200/nst.2020.574.1389

ابر واژگان