دوره 42 (سال 1400)
دوره 41 (سال1399)
دوره 40 (سال 1398)
دوره 39 (سال 1397)
دوره 38 (سال 1396)
دوره 37 (سال 1395)
دوره 36 (سال 1394)
دوره 35 (سال 1393)
دوره 34 (سال 1392)
دوره 33 (سال 1391)
دوره 32 (سال 1390)
دوره 31 (سال 1389)
دوره 30 (سال 1388)
دوره 29 (سال 1387)
دوره 28 (سال 1386)
دوره 26 (سال 1385)
دوره 25 (سال 1384)
دوره 24 (سال1383)
دوره 23 (سال 1382)
دوره 22 (سال 1381)
دوره 21 (سال 1380)
دوره 20 (سال 1379)
دوره 19 (سال 1378)
دوره 18 (سال 1377)
دوره 17 (سال1376)
دوره 13 (سال 1372)
دوره 11 (سال 1370)
دوره 9 (سال1368)
دوره 8 (سال 1367)
دوره 7 (سال 1366)
دوره 5 (سال 1364)
دوره 4 (سال 1363)
دوره 3 (سال 1362)
دوره 2 (سال 1361)
دوره 1 (سال 1360)

 

  آمار سایت


 

مشاهده مقاله 444,005  
دریافت فایل مقاله 119,157  
تعداد دوره‌ 36  
تعداد شماره 102  
تعداد مقالات 1,085  
درصد پذیرش 47  
متوسط زمان تا اولین اقدام  5  
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5  
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52  
متوسط زمان پذیرش 92  
مقالات ارسال‌شده 788  
مقالات پذیرفته‌شده 368  
مقالات ردشده 313  
پایگاه‌های نمایه‌شده 8  
تعداد داوران 647  
نسبت مشاهده بر مقاله 409.22  
نسبت دریافت فایل بر مقاله 109.82  

مجلۀ علوم و فنون هسته‌ای موفق به اخذ رتبۀ « الف » در ارزیابی نشریات علمی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

**********************************************************

مجله علوم و فنون هسته‌ای به زبان فارسی و به صورت فصل‌نامه منتشر می‌شود. در این نشریه برای ارسال‌، داوری و چاپ مقاله از نویسندگان هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و از آیین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیروی می‌کند. پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای صاحب امتیاز مجله علوم و فنون هسته‌ای است و هیئت دبیران را منصوب می‌کند. تعیین داوران، بررسی داوری‌ها و تایید نهایی یا رد مقاله از وظایف هیئت دبیران است. انتشار مقاله در این نشریه با همکاری انجمن هسته‌ای ایران انجام می‌شود. تمامی مقالات ارسالی از طریق یک نرم افزار قابل اعتماد، به نام مشابهت یاب، از نظر تشابه بررسی می‌شوند تا ازاصالت آن‌ها اطمینان حاصل شود. سپس توسط داوران بین‌المللی با دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

 

سنتز هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصی تکی و ترکیبی و بررسی اثر فاز بلوری تشکیل یافته بر پاسخ ترمولومینسانس آن در مقابل پرتوهای گاما

حمیده دانشور؛ پریسا تقی پور نیار؛ فرهاد ذوالفقارپور؛ فرهود ضیائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

سنتز جاذب ید با قابلیت کاربرد در آلودگی زدایی از فاز گازی مرحله انحلال فرایند تولید مولیبدن-99

سیمیندخت شیروانی؛ بهراد شقاقی؛ ایمان دهقان؛ سید میلاد میرعماد؛ علی بهرامی سامانی؛ اکبر محمدی؛ شایان مطمئن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

بررسی تأثیرتابش باریکه‌ی الکترونی بر اسپایک‌های سارس کووید2، مرس کووید، یوکی کووید، سارس کووید با استفاده از ابزار Geant4-DNA

فرهاد ذوالفققارپور؛ مهرداد جلیلی؛ اسداله اسدی؛ پونه سیاح کوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.24200/nst.2022.1003.1680

طراحی و ساخت سامانه تشخیصی پروب لانگمویر به‌منظور تعیین دما، چگالی یون و الکترون، و پتانسیل در دستگاه محصورسازی الکترواستاتیکی اینرسی ایران

مریم قپانوری؛ آمنه کارگریان؛ مرتضی صداقت موحد؛ علیرضا اصل زعیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.24200/nst.2021.938.1639

سنتز لیگاند متوکسی آمیدو زانتات و بهینه سازی شرایط نشاندارسازی با99mTc به عنوان عامل تصویربرداری SPECT

سعید کاکائی؛ الهام ستارزاده خامنه؛ زهرا عرب؛ سیدمحمودرضا آقامیری؛ حسن یوسف نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.24200/nst.2022.1039.1701

شبیه‌سازی و اندازه‌گیری تابش میون‌های کیهانی مداخله‌گر در آشکارساز می‌نی‌ایراند

محمد جواد صفری؛ الهام تقوی؛ سحر هداوندی؛ حامد روحی؛ سروش محتشمی؛ محمدرضا قربانی؛ زهرا شهبازی راد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.24200/nst.2022.1049.1707

بررسی تاثیر هندسه داده‌برداری و روش بازسازی بر تصاویر توموگرافی نوترونی در راکتور تحقیقاتی تهران

نفیسه عراقیان؛ بهروز رکرک؛ امیر موافقی؛ زینب نقش نژاد؛ محمدحسین منصوری؛ مجتبی فرض مهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.24200/nst.2022.1038.1700

ابر واژگان