مجله علوم و فنون هسته‌ای 

اولین و قدیمی‌ترین مجله فارسی زبان در حوزه‌ی علوم و فنون هسته‌ای است که از سال 1360 تحت عنوان «نشریه علمی سازمان انرژی اتمی و انرژی‌های نو» شروع به‌ انتشار کرده و از پاییز سال 1381 با عنوان «مجله علوم و فنون هسته‌ای» به فعالیت خود ادامه داده است. محورهای اصلی مجله عبارتند از: فیزیک هسته‌ای، مواد و سوخت هسته‌ای، شتاب‌دهنده‌ها، آشکارسازی، دزیمتری، پرتوپزشکی، رآکتور هسته‌ای، کاربردپرتوها، برهم‌کنش لیزر ـ پلاسما، گداخت محصورسازی اینرسی، گداخت محصورسازی مغناطیسی و به‌طور کلی موضوعات در زمینه‌ی علوم و فنون هسته‌ای. از محققان و اندیشمندان این آب و خاک دعوت می‌شود در جهت اعتلای دانش هسته‌ای کشور و ایجاد تعامل سازنده میان فرهیختگان و پژوهشگران، یافته‌های پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط به مجله ارسال فرمایند.

       Journal of Nuclear Science and Technology

1735-1871 : ISSN

 
login