نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران

2 هیات علمی دانشگاه ایلام

چکیده

در این مقاله به بررسی گذار فاز کوانتومی (QPT) زنجیرۀ ایزوتوپی زنون ( ) در چارچوب مدلهای اندرکنش بوزونی1 و بوزون-فرمیونی1 پرداخته شده است. ما برای مطالعۀ QPT در این زنجیره از مشاهده پذیرهایی مانند: انرژی بستگی، انرژی جداسازی دو نوترونی، انرژی واپاشی آلفازا، و استفاده کردیم. نتایج حاصل از محاسبات نشان داد که هسته‌های گذار در ناحیۀهای برای ایزوتوپهای زوج- زوج و برای ایزوتوپهای زوج- فرد به ترتیب و میباشند. این زنجیره از مشاهده پذیرهایی مانند: انرژی بستگی، انرژی جداسازی دو نوترونی، انرژی واپاشی آلفازا، و استفاده کردیم. نتایج حاصل از محاسبات نشان داد که هسته‌های گذار در ناحیۀهای برای ایزوتوپهای زوج- زوج و برای ایزوتوپهای زوج- فرد به ترتیب و میباشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Experimental observables of shape phase transition from vibrational to Gamma- unstable in the odd and even nuclei

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghapanvari 1
  • masoud sayedi 2

1 Institute of Plasma and Nuclear Fusion, Institute of Nuclear Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, Quantum Phase Transition (QPT) for the Xenon ( ) isotopes chain in frameworks of the IBM-1 and IBFM-1 have been considered. In order to studying the QPT in this chain, we have used the observables such as: binding energy, two neutron separation energy, Alpha decay energy, and . The results showed that transitional nuclei in regions of for even-even isotopes and for even-odd isotopes are respectively and .
we have used the observables such as: binding energy, two neutron separation energy, Alpha decay energy, and . The results showed that transitional nuclei in regions of for even-even isotopes and for even-odd isotopes are respectively and .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum Phase Transition
  • Two Neutron separation energy
  • Xenon isotopes chain
  • Alpha decay energy