نوع داوری

مقالات ارسال شده به مجله علوم و فنون هسته‌ای، توسط هیأت تحریریه (گروه دبیران) بررسی شده و پس از مطابقت با موضوع و اهداف نشریه، داوران تخصصی در آن حوزه مشخص می‌شود. این نشریه از روش داوری دو سو ناشناس برای بررسی مقالات استفاده می کند. هر مقاله دست‌کم توسط دو داور تخصصی بررسی‌شده و بررسی داوری، تأیید نهایی یا رد مقاله از وظایف گروه دبیران است.

 

مراحل بررسی مقالات

1) مرحله ارسال مقاله  

 1. مقاله از طریق سایت نشریه دریافت می‌شود. 
 2. مقاله باید بر اساس راهنمای نحوه نگارش مقاله تنظیم شده باشد.
 3. ارسال فایل‌های مقاله در سامانه طبق راهنمای ارسال مقاله است.
 4. ضروری است جهت تنظیم و ارسال فایل‌ها به دو راهنمای نحوه نگارش مقاله و ارسال مقاله در صفحه اصلی سایت نشریه/ نویسندگان/ راهنما، مراجعه شود
 5. فایل‌های زیر باید در سایت نشریه بارگذاری شود.
 • اصل مقاله
 • تعارض منافع
 • چکیده مبسوط انگلیسی
 • مشخصات نویسندگان
 • تعهدنامه

2) مرحله بررسی اولیه(3 تا 7 روز کاری)

  پس از تکمیل ارسال، به مقاله کد تعلق گرفته و مقاله در نوبت بررسی اولیه قرار می‌گیرد (مدت زمان بررسی اولیه مقاله 3 تا 7 روز از تاریخ ثبت مقاله توسط نویسنده است). 

3) مرحله داوری (30 روز کاری) 

 • پس از بررسی اولیه، در ﺻﻮرﺗﯽ‌ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، برای داوری ارسال می‌شود (در این مرحله فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان هم‌زمان برای سه داور تخصصی ارسال می‌شود. بدیهی است که در صورت عدم‌بارگذاری صحیح فایل‌ها در سایت و یا نیاز به اعمال اصلاحات ساختاری، امکان ارسال سریع مقالات به داوری وجود ندارد و مقاله برای اصلاحات اولیه به نویسنده برگردانده می‌شود).
 • مهلت داوری 30 روز درنظر گرفته شده است.

4) مرحله بازنگری 

 • بعد از کامل شدن نتیجه داوری، نتایج بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود؛ در صورتی که نظر داوران مبنی بر بازنگری مقاله باشد، نظر داوران برای نویسنده ارسال می شود. در صورت رد، مقاله از فرایند داوری خارج و به نویسندگان اطلاع‌رسانی می‌شود.
 • نویسنده موظف است، در مدت 30 روز اصلاحات را (طبق موارد گقته شده در فرم پاسخ به داوران) اعمال و ارسال نماید.
 • مقاله اصلاح شده دریافت می‌شود و از جهت اعمال نظر داوران بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.

5) مرحله پذیرش و انتشار 

بعد از پذیرش، مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد (مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ، بستگی به تعداد مقالات پذیرش شده دارد).

انتشار مقاله (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند تا در صورتی‌که مواردی نیاز به اصلاح و تغییر داشته باشد، انجام شود و درنهایت، تأییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود).


ملاحظات 

 • نکته 1: در کلیه مراحل بررسی مقاله، نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله.
 • نکته 2: تمامی مکاتبات با نویسنده مسئول انجام می‌شود و تنها مراحل به‌صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پی‌گیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسئول مقاله انجام می‌شود. نشریه از پاسخ‌گویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است. 
 • نکته 3: پی‌گیری وضعیت مقاله ارسالی به‌صورت آنلاین از طریق سایت نشریه، برای نویسندگان امکان پذیر است.
 • نکته 4: نشریه هیچ‌گونه تعهدی برای بررسی مقالاتی که به آدرس ایمیل اعضای محترم هیئت تحریریه ارسال می شوند، ندارد.
 • نکته 5: در بخش داوران پیشنهادی، تا حد امکان از پیشنهاد اعضای محترم گروه دبیران و همکاران فصلنامه خودداری نمایید. 

login