قالب مقاله

 مقاله‌ها باید

  1. به زبان فارسی نوشته شده باشند؛
  2.  اصیل بوده و حاوی یافته‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف علوم و فنون هسته‌ای و رشته‌‌‌های  مرتبط با آن باشند؛
  3.  قبلاً چاپ نشده باشند؛
  4. در نشریه‌های دیگر، تحت بررسی برای چاپ شدن نباشند.‌

 

توجه: مقالاتی که در قالب مجله تهیه نشده باشند مورد داوری قرار نمی‌گیرند و قبل از فرایند بررسی حذف می‌شوند.

 

برای دریافت فرمت و فرم‌های ضروری نشریه به منوی فرم‌ها مراجعه نمایید. 

 

 

 

login