قالب مقاله

 مقاله‌ها باید

 1)    به زبان فارسی نوشته شده باشند؛

 2)   اصیل بوده و حاوی یافته‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف علوم و فنون هسته‌ای و رشته‌‌‌های  مرتبط با آن باشند؛

 3)    قبلاً چاپ نشده باشند؛

 4)    در نشریه‌های دیگر، تحت بررسی برای چاپ شدن نباشند.‌

   توجه1: مقالاتی که در قالب مجله تهیه نشده باشند مورد داوری قرار نمی‌گیرند و قبل از فرایند بررسی حذف می‌شوند.

توجه2: قالب مراجع مقالات طبق قالب مجله تهیه شوند. همچنین، سعی شود مقالات از نظر تعداد صفحه در کمترین حالت ممکن (حداکثر 8 صفحه) تهیه شود. 

لینک دریافت قالب مقاله (Word)

لینک دریافت قالب مقاله(PDF)

لینک دریافت قالب مراجع (Word)

لینک دریافت قالب مراجع (PDF)

 

login