« ارسال مقاله »

 بعد از ارسال مقاله توسط کاربران، امکان بررسی وضعیت مقاله در هر زمان و نیز برقراری ارتباط موثر بین مدیر تخصصی اجرایی و نگارنده، برای هر مقاله، طراحی شده است. این سیستم همه‌ی مراحل ثبت مشخصات نگارنده، ثبت مشخصات مقاله، بررسی پرونده مقاله، اعلام وضعیت مقاله و اعلام نظر در مورد هر مقاله را در نظر گرفته است. مراحل «ارسال مقاله» به صورت زیر است

 

  1. از سایت مجله قسمت راهنمای نویسندگان و گزینه‌ی دریافت قالب مقاله، قالب مقاله را دریافت و مقاله را بر اساس آن تهیه و تنظیم نمایید.

  2. ثبت نام در پایگاه

 پیش از فرستادن مقاله، باید به عنوان یک کاربر در پایگاه ثبت نام کنید. بنابراین، فرم عضویت پایگاه را تکمیل کنید. در قسمت سمت چپ سایت ثبت نام در سامانه موجود است.

  3. فرستادن مقاله

 برای فرستادن مقاله‌ی خود باید از گزینه‌ی « ارسال مقاله جدید » اقدام کنید

 پس از ورود به فرم ارسال مقاله، مراحل زیر برای دریافت مشخصات و پرونده‌ی مقاله در دسترس شما قرار می‌گیرد.

  4. بر روی ارسال مقاله جدید کلیک کنید

  5. انتخاب نوع مقاله

  6. وارد کردن عنوان کامل مقاله و عنوان کوتاه به فارسی و انگلیسی

  7. اضافه کردن نویسندگان

  8. وارد کردن چکیده فارسی و انگلیسی مقاله

 9. افزودن واژگان کلیدی مقاله

 10. توضیحات تکمیلی

 11. داوران پیشنهادی

 12. اضافه کردن فایل‌ها و پرکردن فایل تعهدنامه و فرم تعارض منافع

  13. نامه به سردبیر و چک لیست

  14.مقاله شما در یک نگاه نمایش داده می‌شود

  15. برای ارسال مقاله بر روی گزینه «ارسال مقاله» کلیک کرده و مقاله شما ارسال می‌شود.

 

 راهنمای ارسال مقاله

login