بررسی و داوری مقالات در مجله علوم و فنون هسته‌ای رایگان است. لازم به ذکر است، در پایان هر سال، متناسب با کیفیت داوری در زمان تعیین شده برای داوران محترم، به نحو شایسته‌ای از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.

راهنمای داوری مقالات

login