قالب مقاله

 مقالات باید:

 1) به زبان فارسی نوشته شده است.

 2) اصیل و حاوی یافته های تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم و فناوری هسته ای و رشته های مرتبط باشد.

 3) قبلاً منتشر نشده است.

 4) در سایر نشریات، برای انتشار در دست بررسی نیستند

   تبصره 1: مقالاتی که به صورت مجله نباشد داوری نخواهند شد و قبل از بررسی حذف خواهند شد.

تبصره 2: قالب مقالات باید بر اساس قالب مجله تهیه شود. همچنین سعی کنید مقالات را از نظر تعداد صفحات به حداقل ممکن (حداکثر 8 صفحه) تهیه کنید.
 
لینک دانلود قالب مقاله (Word)

لینک دانلود قالب مقاله (PDF)

لینک دانلود مراجع (Word)

لینک دانلود مراجع (PDF)

 

 

login