نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ‏ای

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 معاونت

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی امکان تولید رادیونوکلید لوتسیوم-177، Lu177، در راکتور تحقیقاتی تهران، TRR، پرداخته‏شده‏است. Lu177 با داشتن ویژگی‏های واپاشی هسته‏ای مناسب و هم‏چنین رفتار شیمیایی مطلوب، یک رادیونوکلید ایده‏آل جهت تهیه رادیوداروهای درمانی است. برخی از رادیوداروهای حاوی Lu177در حال حاضر در کشور در درمان انواع سرطان استفاده می‏شود و بسیاری از آنها تحت آزمایشات بالینی هستند. رادیونوکلید Lu177را می توان یا مستقیماً از طریق واکنش Lu177(n,γ)Lu176یا به طور غیر مستقیم طی واکنشLu177□(→┴β^- ) Yb177(n,γ)Yb176تولیدکرد. بازده پرتودهی Lu177در هر دو مسیر تولید به صورت تجربی در 14 روز تابش در شار نوترونی حرارتی 1-s 2-cm 1013 ×5، تعیین شده و با محاسبات نظری مربوطه مقایسه شد. اثر شار نوترون حرارتی بالاتر و هم‏چنین کاهش درصد غنی سازی Yb176بر تغییرات اکتیویته/اکتیویته ویژه حاصل، با استفاده از نرم افزار متلب به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد در هر دو روش تولید، شار نوترون بالاتر منجر به تولید اکتیویته/اکتیویته ویژه بالاتر می شود. با این‏حال، هیچ تاثیری بر سرعت افت اکتیویته ویژه طی دو هفته پس از پایان پرتودهی ندارد. به‏علاوه استفاده از ایتربیوم-176 با غنای پایین‏تر در روش غیرمستقیم، منجر به کاهش اکتیویته ویژه سریعتر طی دو هفته پس از پایان پرتودهی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the produced 177Lu-specific activity via direct and indirect method using Tehran Research Reactor

نویسندگان [English]

  • Simindokht Shirvani Arani 1
  • Ali Bahramisamani 2
  • Mohammad Ghannadi Maragheh 3

1 Member of the scientific board NSTRI

2 Member of the scientific board NSTRI

3 NSTRI

چکیده [English]

The present research investigates the feasibility of producing the radionuclide Lutetium-177 (177Lu) at the Tehran research reactor, TRR. The 177Lu with suitable nuclear decay characteristics, as well as favorable chemical behavior, is an ideal therapeutic radionuclide. Some 177Lu-containing radiopharmaceuticals are currently applied in the treatment of various cancers and many are under development being tested as clinical trials in Iran. The radionuclide 177Lu can be produced either directly by the 176Lu (n,γ)177Lu reaction or indirectly by the 176Yb(n,γ)177Yb □(→┴β^- ) 177Lu reaction. The irradiation yield of 177Lu in both production routes was experimentally determined in 14 days of irradiation at a thermal neutron flux of 5×1013 cm−2.s−1 and was compared with theoretical calculations. The effects of higher neutron fluxes, as well as a reduction in 176Yb-enrichment-percentage, on the produced activity/specific activity variations, were assessed theoretically applying the MATLAB software. It was found that higher neutron fluxes led to higher activity. However, it has no impact on specific activity-fall-rates that happen two weeks after the end of the bombardment. In addition, a lower enrichment percentage of the target material utilized in the indirect method results in a faster specific activity-fall two weeks after the end of the bombardment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lutetium-177
  • Specific activity
  • Carrier added
  • Non Carrier Added
  • Tehran Research Reactor