نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده سامانه‌های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران، کد پستی: ۱۹۹۷۹۹۴۳۱۳، تهران- ایران

چکیده

شرایط محیطی فضا اثرات نامطلوبی بر عملکرد مدارات الکترونیکی دارد. عدم وجود سازوکار همرفت در انتقال حرارت، تأثیرات پلاسما، پرتوهای فضایی و اجرام فضایی از جمله عوامل خرابی یا کاهش عمر تجهیزات به کار گرفته شده در ماهواره‌­ها هستند. در این میان پرتوهای فضایی منشأ بروز آسیب­‌های متنوعی بر مواد و قطعات استفاده شده در ماهواره‌­ها به ­شمار می‌­روند. یکی از این آسیب­‌ها "دز یون­‌ساز تجمعی" است که یک اثر تدریجی بوده و به مرور زمان منجر به خرابی و کاهش کیفیت و عمر قطعات الکترونیکی می­‌شود. داشتن اطلاعات دقیق از محیط پیرامونی ماهواره این امکان را فراهم می‌­سازد تا با طراحی مناسب و بهینه بر عمر و قابلیت اطمینان آن افزود. دزیمترها ابزار مناسبی برای سنجش پرتوها هستند که متناسب با نوع پرتوی یون­‌ساز و میزان تابش انتخاب می‌­شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با توجه به محیط عملیاتی یک ماهواره، جزییات طراحی، ساخت و تست یک دزیمتر برای سنجش دز یون‌­ساز تجمعی ارایه شود. اساس کار این دزیمتر بر پایه اندازه‌­گیری تغییرات افت ولتاژ ناشی از پرتوهای جذب شده بر روی یک نیمه‌­هادی از نوع RadFET است. صحت عملکرد طرح فوق با ارایه نتایج شبیه‌­سازی و آزمون­‌های عملکردی تأیید می‌­شود. پاسخ سریع، توان مصرفی کم و پایداری حرارتی مناسب، از جمله ویژگی‌­های این دزیمتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design, implementation and test of a space qualified dosimeter for total ionizing dose measurement

نویسندگان [English]

  • R. Amjadifard
  • F. Bagheroskouei
  • O. Shekoofa

Satellite Research Institute, Iranian Space Research Center, Postal Code: 1997994313, Tehran - Iran

چکیده [English]

The space environment can cause severe problems for electronic circuits. The plasma, radiation, debris, and no thermal convection are some space environment-specific conditions. Space radiations are the source of several damages, such as total ionizing dose (TID). During a satellite’s mission life, the TID gradually degrades the quality of the electronic components. Designing reliable equipment requires enough information about the mission environment. Some part of this information could be obtained employing dosimetry. There are several dosimeters based on the type and intensity of radiation sources. In the present work, a dosimeter has been introduced that could measure the TID for a satellite in a low earth orbit. This dosimeter uses a RadFET to measure the TID. The simulation results and implemented version of the dosimeter verify the accuracy and quality of the proposed dosimeter. The low power consumption, fast data recording, and thermal stability are some of the features of the proposed dosimeter

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dosimeter
  • Total ionizing dose
  • Satellite
  • RadFET
1. M.R. Patel, SPACECRAFT POWER SYSTEMS, (CRC PRESS, New York, 2005).
 
2. E.G. Stassinopoulos, K.A. LaBel, The Near-Earth Space Radiation Environment for Electronics, Boletin Informativo Space Magazine, 6, (2004).
 
3. R.H. Maurer, et al, Harsh Environments: Space Radiation Environment, Effects, and Mitigation, Johns Hopkins APL Technical Digest, 28(1), (2008).
 
4. C. Granja, et al, The SATRAM Timepix spacecraft payload in open space on board the Proba-V satellite for wide range radiation monitoring in LEO orbit, Planetary and Space Science, 125, 114 (2016).
 
5. P.V. Dressendorfer, Basic mechanisms for the New Millennium, in: Proceedings of the IEEE Nuclear and Space Radiation Effects Conference, Short Course, Session III, (1998).
 
6. A. Holmes-Siedle, L. Adams, Handbook of Radiation Effects, 2th (London, Oxford University Press, 2007).
 
7. R.E. Sharp, Using RADFETs for alpha radiation dosimetery, in: Proceedings of the 12th Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems (RADECS), Sevilla, Spain (2011).
 
8. M. Meguellati, et al, RADFET dosimeter design for environment monitoring applications, in: Proceedings of the 24th International Conference on Microelectronics (ICM), Algiers, Algeria (2012).
 
9. S.J. Kim, K.W. Min, D. Ko, Use of a MOSFET for Radiation Monitoring in Space and Comparison with the NASA Trapped Particle Model, Journal of the Korean Physical Society, 48(4), 865 (2006).
 
10. F. Ravotti, Response of RadFET Dosimeters to High Flounces of Fast Neutrons, IEEE Transactions on  Nuclear Science, 52(4), (2005).
 
11. M.M. Pejovic, P-Channel Mosfet as a Sensor and Dosimeter of Ionizing Radiation, Electronics and Energetics, 29(4), 509 (2016).
 
12. L. Ratti, Ionizing Radiation Effects in Electronic Devices and Circuits, INFN Laboratori Nazionali di Lgnaro, Legnaro, (2013).
 
13. G. Spiezia, et al., The LHC radiation monitoring system—RadMon, Procedings of Science, 1 (2011).
 
14. A. Holmes-Siedle, L. Adams, The Mechanisms of Small Instabilities in irradiated Mos Ransistors, IEEE Transactions on Nuclear Science, 30(6), 4135 (1983).
 
15. D. Burlyaev, M.Sc Thesis, Delft University of Technology, (2012).
 
16. Technical Data, TY1004 400nm RADFET in 8L Side Braze Ceramic Package, Tyndall National Institute.
 
17. R. Amjadifard, M. Taherbaneh, Space radiation effects on spacecraft and Latch-up mitigation methods, 6th Conference of Iranian Aerospace society, K.N. Toosi University of Technology (2007), (In Persian).
 
18. ECSS-E-HB-10-12A, Calculation of radiation and its effects and margin policy handbook, European Cooperation for Space Standardization, (2010).
 
19. European Space Components Coordination (ESCC), Total dose Steady-State Irradiation Test Method, ESCC Basic Specification, No. 22900, (5), (2016).
 
20. MIL-STD-883E, Test Method Standard Microcircuits, (1996).
 
21. D. Herve, M. Beaume, D.V. Aken, Cobalt-60, proton and electron irradiation of a radiation-hardened active pixel sensor, in: Proceeding of the European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems, Bruges, Belgium, 535 (2009).
 
22. J.H. Hubbell, S.M. Seltzer, Tables of X-Ray Mass Attenuation, Coefficients and Mass Energy Absorption, Coefficients 1 keV to 20 MeV for Elements Z = 1 to 92 and 48 Additional Substances of Dosimetric Interest, (NIST publication, 1995).