نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده فوتونیک و فن‌آوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 836-14395، تهران - ایران

چکیده

در این مقاله دینامیک پالس لیزری گاوسی پرشدت منتشر شونده در یک پلاسما با گونه‌های مختلف یونی و با درنظر گرفتن اثرات غیرخطی نیروی پاندرومتیو و نسبیتی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا تغییرات تابع دی‌الکتریک پلاسما به ­دلیل نیروی پاندرومتیو پالس لیزر به ­دست آمده و سپس با درنظر گرفتن تقریب پیرامحوری، معادلات دیفرانسیل کوپل­ شده حاکم بر تحول زمانی- فضایی پالس لیزر استخراج شده و به ­صورت عددی حل شدند. اثرات شدت اولیه لیزر و گونه‌های یونی یک ­بار و دوبار یونیده و ترکیب بارهای آن‌ها بر روی خودفشردگی و خودکانونی پالس لیزر بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش پیوسته شدت اولیه لیزر همواره باعث تقویت خودفشردگی پالس نمی‌­شود بلکه یک بازه برای شدت لیزر وجود دارد که در آن بازه خودفشردگی پالس رخ می‌دهد و این محدوده شامل یک نقطه بازگشتی شدت است که در آن، پالس بیش‌­ترین فشرده­‌سازی را تجربه می‌کند. هم‌­چنین بسته به شدت اولیه لیزر، گونه‌های یونی اثرات غیرخطی که منجر به تحول پالس در پلاسما می­‌شود را تقویت یا تضعیف می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatiotemporal evolution of Gaussian laser beam in a multiply ionized plasma under a weakly relativistic regime

نویسنده [English]

  • M.R. Jafari Milani

Photonic and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14395-836, Tehran - Iran

چکیده [English]

Taking relativistic-ponderomotive nonlinearity into account, the dynamics of an intense Gaussian laser pulse propagating in a multi ions plasma has been studied. The modification of the dielectric permittivity of such plasma due to the ponderomotive force of the laser pulse has been derived. The coupled equations governing the laser pulse dynamics in space and time have been achieved and numerically solved, using the complex eikonal function and paraxial ray approximation. The effects of the initial laser intensity, multiply charged ions, specifically singly and doubly charged ions, on the self-focusing and self-compression of the Gaussian laser pulse in the plasma have been investigated. It was found that there is a particular laser intensity range where self-compression can occur. It was further observed that the multiply charged ions improve or weaken the nonlinear effects depending on the initial laser intensity, which leads to the pulse evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laser pulse propagation in plasma
  • Laser pulse self-focusing
  • Laser pulse self-compression
1. T. Katsouleas, W. Mori, C. Darrow, Laser wakefield acceleration with high relativistic pumps, in AIP Conference Proceedings, Vol. 193 (1989).
 
2. M. Rosen, et al, Exploding-foil technique for achieving a soft x-ray laser, Physical Review Letters, 54, 106 (1985). 
 
3. S. Atzeni, J. Meyer-ter Vehn, The Physics of Inertial Fusion: BeamPlasma Interaction, Hydrodynamics, Hot Dense Matter, 125 (Oxford University Press on Demand, 2004).
 
4. C. Karle, K. Spatschek, Relativistic laser pulse focusing and self-compression in stratified plasma-vacuum systems, Physics of Plasmas, 15, (2008)
 
5. W. Mori, et al, Evolution of self-focusing of intense electromagnetic waves in plasma, Physical Review Letters, 60, (1988).
 
6. M. Feit, A. Komashko, A. Rubenchik, Relativistic self-focusing in underdense plasma, Physica D: Nonlinear Phenomena, 152, (2001).
 
7. B. Yedierler, Remote ionization by a short pulse laser beam propagating in the atmosphere, Physics of Plasmas, 15, (2008).
 
8. H. Brandi, et al, Relativistic self-focusing of ultra- intense laser pulses in inhomogeneous underdense plasmas, Physical Review, E 47, (1993).
 
9. B. Hafizi, et al, Relativistic effects on intense laser beam propagation in plasma channels, Physics of Plasmas, 10, (2003).
 
10. B. Bokaei, A. Niknam, E. Imani, Spatiotemporal evolution of high power laser pulses in relativistic magnetized inhomogeneous plasmas, Physics of Plasmas, 22, (2015).
 
11. S. Kumar, et al, Self-compression of two co-propagating laser pulse having relativistic nonlinearity in plasma, Laser and Particle Beams, 35, (2017).
 
12. N. Saedjalil, et al, Interaction of a self-focused laser beam with a DT fusion target in a plasma-loaded cone-guided ICF scheme, Eur. Phys. J. Plus, 131 (2016).
 
13. M.R. Jafari Milani, Spatiotemporal dynamics of Gaussian laser pulse in a multi ions plasma, Physics of Plasmas, 23, (2016).
 
14. C.S. Liu, V. Tripathi, Interaction of electromagnetic waves with electron beams and plasmas, World Scientific Publishing, Singapore (1994).
 
15. S. Misra, S. Mishra, M. Sodha, Self-focusing of a gaussian electromagnetic beam in a multi-ions plasma, Physics of Plasmas, 20, (2013).
 
16. M.A. Heald, C.B. Wharton, Plasma diagnostics with microwaves, (1965).
 
17. S.A. Akhmanov, A.P. Sukhorukov, R. Khokhlov, Self-focusing and diffraction of light in a nonlinear medium, Physics-Uspekhi, 10, (1968).
 
18. T. Oh, et al, Intense terahertz generation in two-color laser filamentation: Energy scaling with terawatt laser systems, New J. Phys. 15, (2013).