نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

2 گروه فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

رابطه ی شدت ترمولومینسانس براساس مدل سینتیک مرتبه ی اول بدون در نظرگرفتن اثر فروکشی دمایی مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالی است که اثر فروکشی دمایی به عنوان یک واقعیت فیزیکی باید در روابط بیان کننده ی شدت ترمولومینسانس مورد توجه قرار گیرد. در این کار با در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی برای مدل سینتیک مرتبه ی اول، تابع جداسازی منحنی تابش ترمولومینسانس جدیدی برحسب شدت و دمای قله به دست آمد. به نحوی که تابع جدید با حذف مشخصه های فروکشی دمایی، به همان رابطه ی قبلی خود تبدیل می شود. که در این کار منحنی تابش ترمولومینسانس دزیمتر CaF2:Mn (TLD-400) مورد توجه و بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه رابطه ی شدت ترمولومینسانس طبق مدل جدید با مدل قبلی متفاوت است، مشاهده شد که مشخصه های سینتیک حاصل از برازش منحنی های تابش ترمولومینسانس تجربی با مدل جدید و مدل قبلی آن که بدون در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی است، یکسان نیست. از آنجایی که در مدل جدید اثر فروکشی دمایی به عنوان یک واقعیت فیزیکی وارد شده است، می توان گفت که مشخصه های سینتیکی که طبق مدل جدید به دست آمده، دقیق تر و به واقعیت نزدیکتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

New first order model of thermoluminescence as a function of peak temperature and intensity considering thermal quenching effect

نویسندگان [English]

  • somayyeh Harooni 1
  • Sakine Taheri- Hasanabad 2

2 Department of Nuclear Physics, Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan – Iran

چکیده [English]

In current researches on first order kinetics of thermoluminescence the thermal quenching effect has not been taken into account, while the thermal quenching as a reality should be contained in theoretical models. In this work a new fit function of thermoluminescence glow curve in terms of peak temperature and intensity is obtained by considering thermal quenching effect for first order kinetics model. The new function reduces to the known first order fit function by removing thermal quenching parameters. The obtained function was applied to the glow curve of CaF2:Mn (TLD-400) dosimeter. Since the new model differs from the known first order fit function, different kinetics parameters extract as the result of fitting procedure. As the new model involves the thermal quenching effect as a physical entity, the kinetic parameters obtained from the presented model are more accurate and realistic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoluminescence
  • First order of kinetics
  • Heating rate
  • Thermal quenching
  • Kinetic parameters
  • CaF2:Mn (TLD-400)