نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 پژوهشکده فوتونیک و فناوری کوانتومی

3 کارشناس

4 دانشگاه علم و صنعت

5 عضو هیأت علمی پژوهشکده فوتونیک و فناوری های کوانتومی

چکیده

در این مقاله،به بررسی اثر پارامترهای گوناگون بر شکل تپ‌های خروجی لیزر گازکربنیک تپی به انجام رسیده است. در این راستا، عوامل مختلفی مانند: فشار گاز و همچنین طول تشدیدگر تغییر داده شدند و شکل تپ‌های گسیلی لیزر در هر حالت به‌همراه اندازه انرژی آن‌ها ثبت گردیدند. نتایج نشان می دهدکه انرژی گسیلی با افزایش فشار گاز، به‌شدت افزایش می‌یابد، به‌گونه‌ای که با 2 برابر و 3 برابر شدن فشار، انرژی گسیلی به 3 برابر و 5 برابر اندازه اولیه می‌رسد همچنین با درازتر شدن طول کاواک، دیرش زمانی تپ کاسته می شود. برای انجام این رشته آزمایش‌ها، از یک دستگاه لیزری با فشارهای3 ، 2و 1 اتمسفرو پرتکرار بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effects of gas pressure and resonator length on the CO2 laser pulse shape

نویسندگان [English]

  • kaveh Silakhori 2
  • sahand zare 3
  • mahmoud mollabashi 4
  • Maryam Ilchi-Ghazaani 5
  • zahra Pourhasannejad 3
  • Davoud Ahadpour 3

2 Photonics and Quantum Technology Research School

3 Physics Department, Iran University of Science and Technology

4 Physics Department, Iran University of Science and Technology

5 سازمان انرژی اتمی. پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده [English]

In this paper, the effect of various parameters on the pulse shape of the CO2 laser has been investigated. For this purpose various parameters such as gas pressure and the length of the resonator were changed and the shape of the laser emission pulses in each case along with their energy have been recorded. The results show that the emission energy increases sharply with increasing gas pressure, so that with 2 times and 3 times the pressure, the emission energy reaches 3 times and 5 times the initial values. To perform this series of experiments, from a laser with gas pressures of 3, 2 and 1 atmosphere and high repetition rate has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pulsed CO2 Laser
  • Pulse width
  • gas pressure
  • resonator length