نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، صندوق پستی: 1435763811، تهران - ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، کدپستی: 9177948974، مشهد - ایران

چکیده

روش‌های مختلفی برای زمان­‌سنجی امواج مشابه و با تحریک یکسان ارایه شده است که با توجه به شرایط موج می‌­توان بهترین گزینه را انتخاب کرد. لذا هدف ما یافتن بهترین روش زمان‌سنجی جهت امواج خروجی از حسگر UFSD است زیرا می­‌خواستیم از این حسگرها برای برای آشکارسازی پروتون‌ها در سیستم پروتون درمانی برای­ درمان ­تومورهای سرطانی استفاده کنیم. در این راستا مقایسه روش‌های مختلف مثل تفکیک‌کننده کسر ثابت (CFD)، همبستگی متقابل(CC) و زمان بیش از آستانه  (TOT)با داده‌­های متفاوتی که حاصل شبیه‌­سازی این امواج توسط نرم‌افزار 2Weightfield بود و داده‌­های شبیه‌سازی عملی این امواج در آزمایشگاه و هم‌چنین داده‌های تجربی که همان امواج واقعی حاصلِ تست UFSD در مقابل پرتو پیکولیز هستند، توسط برنامه‌­های متعددی در نرم‌افزار MATLAB انجام ­شده است. نهایتاً بهترین روش زمان‌سنجی را CFD تشخیص داده­‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selecting the best time measurement method for the UFSD signals

نویسندگان [English]

  • M. Fadavi Mazinani 1
  • A.A. Mowlavi 2

1 Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational University, P.O.BOX: 1435763811, Tehran – Iran

2 Department of Physics, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Postal Code: 9177948974, Mashhad - Iran

چکیده [English]

Some different time measurement methods have been presented for similar signals with the same trigger that one can choose by considering signal conditions. Finding the best time measurement method for the output signals from the UFSD (Ultra Fast Silicon Detectors) is our goal because we wanted to use these sensors to detect protons in the proton therapy system to treat cancerous tumors. Some different methods include Constant Fraction Discriminator (CFD), Cross-Correlation (CC), and Time over Threshold (TOT) by different data. These kinds of data include Data from Weightfield2 which is a UFSD signal simulator, Data from simulated signals in practice inside the laboratory, and experiment data, which are real data from the UFSD test in front of a Pico laser beam. Several programs in MATLAB software have been written and run to analyze and compare the different methods. The results are shown that CFD is the best method for time measurement finally

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pico-laser
  • Ultra-fast silicon detectors (UFSD)
  • Time measurement
1. Nicolo Cartiglia, Topics in LGAD Design INFN, Torino –UFSD, Trento, Tredi (2015).
 
2. H.F.-W. Sadrozinski, et al., Sensors for ultra-fast silicon detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A765, 7-11 (2014).
 
3. H.F.-W. Sadrozinskietal, Ultra-fast silicon detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A730, 226-23 (2013).
 
4. N. Cartiglia, et al., Performance of Ultra-Fast Silicon Detectors, arXiv:1312.1080v2.
 
5. Herv_e Grabas, Deveopment of a picosecond time-of-ight system in the ATLAS experi-ment, Other [cond-mat.other]. Universit_e Paris Sud - Paris XI, (2013). English. .
 
6. Nicolo Cartiglia, Ultra-Fast Silicon Detector INFN, Torino - UFSD - CERN Detector Seminar, 26-9-(2014).
 
7. Particle identification usingthe time-over-threshold method in the ATLAS Transition Radiation Tracker, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 474, 172-1 (2001).
 
8. Study of time over threshold method using simulations and experimental verification Christiaan Brits, Dr. Vyacheslav Mikhailovich Golovatyuk JINR Summer student Program (2015). Dubna, Russia (2015).
 
9. Constant fraction discriminator in pulsed time-of-flight laser rangefinding, Ruitong ZHENG, Guanhao WU. Optoelectron, 5(2), 182–186 (2012).
 
10. Francesca Cenna, Weightfield2: a Fast Simulator for Silicon and Diamond solid state detector – 10th International Conference on Radiation Effects on Semiconductor Materials, Detectors and Devices- Florence, (October 10th 2014).
 
11. Nicolo Cartiglia, Ultra-Fast Silicon Detector INFN, Torino. UFSD Milano, Seminar, (2 July 2014).
 
12. Digitizer Families Waveform Recording CAEN 2016/2017 Product Catalog.
 
13. Wave Dump Quic Start Guide. CAEN. www.caen.it.
 
14. Picosecond Laser A.L.S. GmbH. Schwarzschildstrase, 6. D-12489 Berlin. Germany. www.alsgmbh.de.
 
15. Broadband Amplifier CIVIDEC Instrumentation GmbH. www.cividec.at.
 
16. Fast Charge Amplifier CIVIDEC Instrumentation GmbH. www.cividec.at.