نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

1 دانشگاه فنی وحرفه ای

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

روشهای مختلفی برای زمان‌سنجی امواج مشابه و با تحریک یکسان ارائه‌شده‌است که با توجه به شرایط موج می‌توان بهترین گزینه را انتخاب کرد. لذا هدف ما یافتن بهترین روش زمان سنجی جهت امواج خروجی از حسگر UFSD است زیرا می‌خواستیم از این حسگرها برای برای آشکارسازی پروتونها در سیستم پروتون درمانی برای‌ درمان ‌تومورهای سرطانی استفاده کنیم. در این راستا مقایسه روشهای مختلف مثل تفکیک کننده کسر ثابت (CFD), همبستگی متقابل(CC) و زمان بیش از آستانه (TOT)با داده‌های متفاوتی که حاصل شبیه‌سازی این امواج توسط نرم افزار Weightfield2 بود و داده‌های شبیه سازی عملی این امواج در آزمایشگاه و همچنین داده های تجربی که همان امواج واقعی حاصلِ تست UFSD در مقابل پرتو پیکولیز هستند، توسط برنامه‌های متعددی در نرم افزار MATLAB انجام ‌شده‌است. نهایتا بهترین روش زمان سنجی را CFD تشخیص داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Selecting the Best Time Measurement Method for the UFSD (Ultra Fast Silicon Detectors) Signals

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD FADAVI MAZINANI 1
  • ali asghar mowlavi 2

1 technical and vocational university

2 Department of Physics, Faculty of Science,, Ferdowsi University of Mashhad,, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Some different time measurement methods have been presented for similar signals with the same trigger that one can choose by considering signal conditions. Finding the best time measurement method for the output signals from the UFSD (Ultra Fast Silicon Detectors) is our goal, because we wanted to use these sensors to detect protons in the proton therapy system for the treatment of cancerous tumors. In this regard some different methods include: Constant Fraction Discriminator (CFD), Cross-Correlation (CC) and Time over Threshold (TOT) by different data. These kinds of data include: Data from Weightfield2 which is a UFSD signal simulator, Data from simulated signals in practice inside laboratory and experiment data which are real data from UFSD test in front of a Pico laser beam. Several programs in MATLAB software have been written and run to analysis and compare the different methods. The results are shown that CFD is the best method for time measurement finally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pico-Laser
  • Ultra-Fast Silicon Detectors (UFSD)
  • Time measurement