نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی ، گروه فیزیک، دانشگاه فرهنگیان

2 محقق پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده ذرات و شتاب گرها

10.24200/nst.2022.1106.1733

چکیده

در این مقاله توابع ساختار قطبیده ی هسته های 3He و 3H در مرتبه دوم دیاگرام فاینمن با و بدون در نظر گرفتن تقارن SU(3) برای وابستگی اسپینی در توزیع های پارتونی نوکلئون ها محاسبه می شود. به همین منظور ابتدا تابع ساختار قطبیده نوکلئون های موجود در هسته توسط چند جمله ای های ژاکوبی بدست می آیند. در این ارتباط از توابع توزیع پارتونی قطبیده که از دو مدل پدیده شناختی متفاوت و رایج حاصل شده اند استفاده می شود. در نهایت تصحیحات هسته ای مؤثر بر روی توابع ساختار هسته ای نیز در نظر گرفته می شوند. نتایج حاصل نشان می دهد که در مجموع نمودارهای توابع ساختار هسته ای قطبیده ی طولی ناشی از مدل پدیده شناختی دارای شکست تقارن با نتایج تجربی سازگاری بهتری دارند و برای توابع ساختار هسته ای قطبیده ی عرضی تفاوت قابل ملاحظه ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of decomposition of light polarized sea quarks on 3He and 3H nucleuses

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Arbabifar 1
  • Shahin Atashbar Tehrani 2

1 Faculty member, Physics department, Farhangian University

2 Researcher of School of Particles and Accelerators, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM

چکیده [English]

: In this paper, the polarized structure functions of 3He and 3H nucleuses are calculated in the second approximation of Feynman diagram with considering symmetry and without considering it in light sea quark spin distribution of the nucleon. In order to do that the polarized structure functions of the nucleons in nucleuses are calculated at first through using Jacobi polynomials where polarized parton distributions of two different and confirmed phenomenological models are used which both SU(2) and SU(3) symmetries are broken in one of them. Finally the effective nuclear corrections are also considered. The results show that polarized nucleus structures of phenomenological model with symmetry breaking especially at small are in more consistent with the available experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear polarize structure function
  • Symmetry breaking
  • Jacobi polynomial