نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول کارخانه نیمه صنعتی (پایلوت)

2 دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی انرژی

3 هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف- چرخه سوخت انتقال حرارت، جرم و سیالات

4 سازمان انرژی اتمی

5 پژوهشگاه ، رئیس آزمایشگاه کانه آرایی

6 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران،

10.24200/nst.2022.1138.1749

چکیده

در این پژوهش، بازیابی اورانیوم از کان‌سنگ فسفاته منطقه زاگرس بوسیله فرایندهای کلسیناسیون و فروشویی اسیدی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف بر روی کلسیناسیون و انحلال اورانیوم بررسی گردید. نتایج نشان داد که درجه حرارت کلسیناسیون و زمان کلسیناسیون به عنوان عوامل کلسیناسیون; همچنین درجه حرارت فروشویی، زمان فروشویی، اندازه ذرات کان‌سنگ، غلظت اسید و نسبت مایع به جامد از عوامل مهم در بازیابی اورانیوم از کان‌سنگ می‌باشند. پارامتر‌های بهینه فرایند شامل درجه حرارت900 درجه سانتی‌گراد و زمان 2 ساعت در فرایند کلسیناسیون در نظر گرفته شد، همچنین درجه حرارت 80 درجه سانتی‌گراد، زمان 4 ساعت، اندازه ذرات کمتر از 100 میکرون، غلظت اسید 4 مولار و نسبت مایع به جامد 1/3 (میلی لیتر بر گرم) در فرایند فروشویی بدست آمد. تحت این شرایط، راندمان استخراج اورانیوم از کانسنگ فسفاته منطقه زاگرس 84 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feasibility study of uranium leaching from phosphate ore of Sheikh Habil mine

نویسندگان [English]

  • davood ghoddocy nejad 1
  • askan abdshahi 2
  • mohammad otokesh 3
  • khalegh khoshnnodi 4
  • ahmmad ghadiri 5
  • M. Akbari 6

1 pilot plant officer

2 دانشگاه شریف

3 دانشگاه شریف

4 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

5 پژوهشگاه

6 Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute

چکیده [English]

In this research, the uranium recovery from Zagros region phosphate ore by calcination and acid leaching technology has been investigated. Also, The effect of different parameters on calcination and dissolution of uranium was investigated The results showed that calcination temperature and calcination time as calcination factors; Also, leaching temperature, leaching time, ore particle size, acid concentration and liquid to solid ratio are important factors in uranium recovery from ore. Optimum operating parameters were established as follows: calcination temperature: 900 °C, calcination time: 2h; leaching temperature: 80 °C, leaching time: 4h, particle size: smaller than 100 micron, concentration of sulfuric acid: 4M and liquid to solid ratio: 3/1 mL/g. Under these conditions, Uranium extraction efficiency from phosphate ore of Zagros region was 84%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Uranium"؛ Calcination"؛ Leaching"؛
  • "؛ Phosphate ore"