نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

1 کارشناس-سازمان انرژی اتمی ایران

2 هیات علمی

10.24200/nst.2022.1108.1735

چکیده

فولادهای زنگ نزن آستنیتی مقاومت نسبتاً خوبی در محیط‌های اسیدی دارند. اما با توجه به غلظت میانی اسیدسولفوریک مورداستفاده در خطوط فرایندی و دمای نسبتاً بالای سیال فرایندی اسیدسولفوریک Wt18% (oC60)، خوردگی‌های عمومی و موضعی حفره‌ای در سیستم وجود دارد و به‌مرورزمان با گسترش حفره‌ها می‌تواند منجر به کاهش استحکام مکانیکی و تخریب ناگهانی مخزن گردد. با توجه به هزینه-های بالای تأمین مواد و ساخت مخازن جدید ضروری است راه‌کارهای مناسب به‌منظور کاهش نرخ خوردگی و کنترل کاهش ضخامت مخازن اتخاذ شود که با توجه به وضعیت جاری تجهیزات بهترین رویکرد انتخاب سیستم‌های پوششی مناسب است. برای این منظور نمونه‌های فولاد زنگ نزن تحت اعمال پوشش‌های پلیمری تقویت‌شده سرامیک-پلیمر، پوشش آستری گرافیتی، پوشش آستری شیشه، اتیلن کلروتری فلوئورواتیلن و وینیل استر تقویت‌شده با الیاف قرار گرفتند. آزمون‌های ارزیابی عدم تخلخل (هالیدی)، سختی سنجی، استحکام چسبندگی، پاشش مه نمکی و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به‌منظور ارزیابی و مشخصه یابی پوشش‌های اعمال‌شده استفاده شد و در این میان نمونه‌های پوشش داده‌شده توسط پوشش آستری شیشه مطابق نتایج آزمون‌های غوطه‌وری و مه نمکی، دارای مقاومت به خوردگی عالی در تمامی غلظت‌های اسیدسولفوریک و همچنین محیط‌های حاوی یون کلر بوده و چسبندگی بسیار مناسبی به زیرلایه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of corrosion resistance of coatings applied to Process equipment used in yellowcake production plant

نویسندگان [English]

  • Mustafa Aghazadeh 2
  • Neda Royaee 2
  • Maryam Tavasoli 2
  • Mohamad Afkhami 2

2 member of Faculty

چکیده [English]

Austenitic stainless steels can withstand the acidic environments relatively well. Additionally, the sulfuric acid used in the process lines and the relatively high temperatures of the liquid (60oC) can cause general corrosion and pitting of the tank, which may eventually cause sudden failure. In order to reduce corrosion rates and prevent tank thickness from decreasing, it is imperative that appropriate coating systems be employed since materials and construction of new tanks are extremely expensive. In this study, stainless steel samples were coated with ceramic polymer-reinforced polymer coatings, graphite primers, glass liners, fluoroethylene chlorinated ethylene chloride, and fiber-reinforced vinyl esters. In order to evaluate and analyze the applied coatings, test methods such as holiday detection, hardness, adhesion strength, salt spraying, and electrochemical impedance spectroscopy were used. As a result of excellent adhesion to substrates regardless of sulfuric acid or chlorine exposure, glass linings are not just anticorrosive but also highly durable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coating
  • corrosion
  • electrochemical impedance spectroscopy
  • stainless steel
  • sulfuric acid