نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 شرکت پارس ایزوتوپ

چکیده

صفحه‌ی مینیاتوری LEU پرتودهی شده در راکتور تحقیقاتی تهران که برای تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن-99 استفاده می‌شود، منبع پرتوزایی متشکل از رادیوایزوتوپ‌های مختلف است. محاسبه و تخمین آهنگ دز تابش‌های گامای گسیلی از این منبع، به منظور مقایسه با مقادیر آهنگ دز مجاز توصیه شده برای حمل‌ونقل مواد پرتوزا و حفاظت پرتویی کارکنان حین انجام تست‌های آزمایشگاهی داغ، پیش از هر اقدام عملی، امری ضروری است. در این مقاله، اعتبار یک روش پیشنهادی جهت تخمین آهنگ دز تابش‌های گامای گسیلی از هدف داغ، ضمن مقایسه با اندازه‌گیری‌های تجربی، مورد بررسی قرار گرفت. در روش پیشنهادی از کد مونت‌کارلو MCNPX و الگوریتم چند گامی نوشته شده در کد MATLAB استفاده شد. نتایج نشان داد که برای اهداف داغ، آهنگ دز محاسباتی به روش پیشنهادی همواره کمتر از آهنگ دزهای اندازه‌گیری شده است. از این رو، بر اساس یک نگرش محافظه‌کارانه، بهتر است جهت تخمین ضخامت مناسب حفاظ، مقادیر آهنگ دز محاسبه شده را در عدد 2 ضرب نمود و سپس با حدود مجاز مقایسه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dose rate estimation of gamma-rays emitted from a LEU miniature plate

نویسندگان [English]

  • Seyed Milad Miremad 1
  • ali bahramisamani 2
  • Seyed Soheil Sayyahi 3

1 دکتر

2 دکتر

3 pars isotope company

چکیده [English]

The LEU miniature plate irradiated in the Tehran Research Reactor, which is used to produce the radioisotope molybdenum-99, is a radioactive source consisting of various radioisotopes. Before any practical action, it is necessary that the dose rate of gamma rays emitted from this source was calculated for comparison with the recommended dose rates for the transport of radioactive materials and radiation protection of employees during hot tests. In this paper, the validity of a proposed method for calculating the dose rate of gamma rays emitted from hot targets was investigated, experimentally. The Monte Carlo code MCNPX and multi-step algorithm written by MATLAB code were used in the proposed method. The results showed that the calculated dose rate was always lower than the measured dose rate. Therefore, based on a conservative view, it is better to multiply the calculated dose rate values by 2 and then compare it with the allowable limits to determine the appropriate thickness of the shield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dosimetry
  • LEU target
  • Transportation container
  • Shielding
  • MCNPX