نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده فوتونیک و فناوری های کوانتومی

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده فوتونیک و فناوری کوانتومی

3 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی

4 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی

10.24200/nst.2022.1144.1758

چکیده

در این پژوهش، یک لیزر 2CO پیوسته با جریان طولی سریع طراحی و ساخته شد که با یک مولد RF با توان بیشینه‌ی kW 1 و بسامد MHz 5/13 دمیده می‌شود. برای بهینه‌سازی کارکرد این لیزر، قطر لوله‌ی تخلیه، پهنای الکترودها، نسبت گازها و فشار آمیزه‌ی گازی آن، برای یک درازای الکترود cm 10 در یک بازه‌ی گسترده تغییر داده شدند و توان گسیلی لیزر به‌همراه بازدهی آن اندازه‌گیری و برآورد شدند. بیشینه‌ی توان گسیلی W 5/63 با بهره‌گیری از لوله‌ی تخلیه با قطر mm 26، نسبت پهنای الکترود به پیرامون لوله‌ی تخلیه‌ی 6/0، آمیزه‌ی گازی 1:3:5≡:He2:N2CO و فشار گاز mbar 90 با بازدهی الکتریکی پیرامون 3/6% به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design, Construction and Characterization of a Fast Axial Flow Continuous Wave RF Excited CO2 Laser

نویسندگان [English]

 • Kaveh Silakhori 1
 • reza neshati 2
 • Davood Esmailpour 3
 • Zohreh Rajabi 3
 • Mohammad Talebi 3
 • Maryam Ilchi-Ghazaani 4
 • Fatemeh Kazemizadeh 3
 • Zahra Pourhasannezhad 3
 • saeed Amin Naeemi 3

1 Photonics and Quantum Technology Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute

2 Photonics and Quantum Technology Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute

3 Photonics and Quantum Technology Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute

4 Photonics and Quantum Technology Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute

چکیده [English]

In this work, a continuous wave fast axial flow RF CO2 laser has been constructed which is pumped by a 1 kW RF generator with 13.56 MHz frequency. In order to optimize the laser performance, the diameter of the discharge tube, electrodes width, the ratio of the electrodes width to the tube perimeter, gas ratio and total pressure of the gas mixture were changed over a wide range for a constant electrode length of 10 cm and then the laser output power and efficiency were measured and calculated. The maximum output power of 63.5 W, implying %6.3 electric efficiency, were obtained for 26 mm discharge tube diameter, electrode width to discharge tube perimeter ratio of 0.6, gas mixture and 90 mbar total pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Continuous Wave CO2 Laser
 • RF Pumped CO2 Laser
 • Fast Axial Flow