نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه کشاورزی گرگان

2 هیات علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای

3 عضو هیات علمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

چکیده

عصاره گیاه رزماری، 4 برابر آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی مانند BHT و BHA خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارد. رزمارینیک اسید نه تنها به دلیل خواص آنتی‌اکسیدانی قوی مورد توجه است بلکه خصوصیات ضدالتهابی، ضدتوموری، ضدباکتریایی، ضدویروسی و ضدسرطانی را نیز در پژوهش‌های مختلف نشان داده است.

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات دما، زمان، pH و غلظت رزمارینیک اسید پرتودیده و نشاندارسازی آن با رادیوایزوتوپ گالیوم-67 به عنوان یک عامل تصویربرداری با وضوح بالا برای توموگرافی رایانه‌ای تک فوتونی است. در مطالعه حاضر، رزمارینیک اسید تحت تابش گاما با مقادیر 20 و 30 کیلوگری در دو غلظت 1 و 5/0 درصد با رادیوایزوتوپ گالیوم-67 تولید شده در سیکلوترون کرج نشاندار و راندمان و خلوص رادیوشیمیایی آنها با هم مقایسه شد. شرایط نشاندارسازی (از جمله pH، دما، زمان و غلظت) مورد بررسی قرار گرفتند. کنترل کیفی به وسیله کروماتوگرافی لایه نازک (RTLC) انجام گرفت. بر اساس آزمون‌های صورت گرفته، تیمار بهینه نشاندارسازی رزمارینیک اسید پرتو دیده در سطح 30 کیلوگری و غلظت 1 درصد و pH برابر 5/5-6، در زمان 30 دقیقه در دمای 45 درجه سانتی‌گراد، بالاترین راندمان و خلوص رادیوشیمیایی % 95 بدست آمد. ضمناً ماده نشاندار پایداری خوبی حتی بعد از 12 ساعت از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Radiolabeling of gamma-irradiated rosmarinic acid by 67 Gallium

نویسندگان [English]

  • narjes damavandi kamali 1
  • saeed rajabifar 2
  • marzieh heydarieh 3

1 Ph.D student,Gorgan Agriculture University

2 scientific member, NSTRI

3 scientific member,NSTRI

چکیده [English]

Radiolabeling of gamma-irradiated rosmarinic acid by 67Gallium

Abstract

Rosemary plant extract as a natural anti-oxidant is 4 times stronger than synthetic anti-oxidant like BHT and BHA. For this reason, it has been under attention not only for its anti-oxidant properties rather for its anti-inflammatory, anti-tumor, anti-bacterial and anti-virus properties in different studies.

The purpose of this research is to investigate the effects of temperature, time, pH and substance concentration in the labeling of irradiated rosmarinic acid by radioisotope gallium-67 as a high-resolution imaging agent for SPECT imaging. In this study, gamma irradiated rosmarinic acid nanoparticles at 20 kGy and 30 kGy levels in two concentrations of 0.5 and 1% were radiolabeled by gallium-67 radioisotope produced in Karaj cyclotron, and their efficiency and radiochemical purity were compared. Labeling conditions (including pH, temperature, time and concentration of the compound) were investigated. Quality control was performed by thin layer chromatography (RTLC). According to the tests, the best time for labeling of irradiated rosemary nanoparticles at 30 kGy level and 1% concentration at 45 °C for 30 minutes and pH= 5.5 – 6, and the highest radiochemical purity achieved was 95%, radio conjugate showed good stability after 12 hrs. as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gallium-67
  • Radiolabeling
  • Rosmarinic acid
  • Radiochemical purity