نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی 836-14893، تهران- ایران

2 گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در این مطالعه، به منظور تولید و توسعه یک رادیوداروی جدید تشخیصی جهت تصویربرداری از تومورهای حاوی گیرنده سوماتوستاتین، ترکیب نشاندار ایندیوم-m113-دوتاتیت در شرایط بهینه با استفاده از ژنراتور تولید شده در داخل کشور تهیه شده و مطالعات پیش بالینی آن انجام شد. محصول نهایی با خلوص رادیوشیمیایی نزدیک به 99٪ (RTLC و HPLC) و اکتیویته ویژه حدود اکتیویته ویژه حدود Bq/mol 1015 ×2/26 حاصل گردید. بررسی پایداری ترکیب نشاندار، خلوص رادیوشیمیایی بیش از 96٪ را حداقل تا سه ساعت در بافر PBS و در سرم خون انسانی را نشان داد. نتایج بررسی توزیع زیستی و تصاویر ترکیب نشاندار ایندیوم-m113-دوتاتیت در موش‌های سالم نشان داد که اندام های مجاری گوارشی مانند پانکراس، معده و روده که دارای سلولهای بیان کننده گیرنده سوماتوستاتین هستند، جذب بالایی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Preparation, Quality control, Biodistribution of [113mIn]In-DOTATATE

نویسندگان [English]

 • F. Bolourinovin 1 2
 • M. Mirzaei 1
 • R. Faghihi 2
 • F. Joharidaha 1
 • S. Sina 2
 • K. Hadad 2
 • H. Yousefnia 1
 • F. Badipa 1

1 Department of Nuclear Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Department of Nuclear Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

In this study, in order to produce and develop a new diagnostic radiopharmaceutical for the imaging of tumors overexpressed somatostatin receptor, [113mIn]In-DOTATATE labeled compound was prepared in optimal conditions using an in-house generator and its precilinical studies was performed. The final product was obtained with a radiochemical purity of nearly 99% (RTLC and HPLC) and a specific activity of 26.2×1015 Bq/mol. The investigation of the stability of the labeled compound showed a radiochemical purity of more than 96% for at least three hours in PBS buffer and in human blood serum.. The results of the biodistribution and the images assessment of the [113mIn]In-DOTATATE labeled compound in normal mice showed that the organs of the gastrointestinal tract such as the pancreas, stomach and intestine, which have cells expressing the somatostatin receptor, have high uptake.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Indium-113m
 • DOTATATE
 • SPECT
 • Biodistribution