نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران

2 هیئت علمی

3 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

محصول فرایند خالص سازی مولیبدن-99 حاصل از انحلال اسیدی محصولات حاصل از شکافت اورانیوم-235، اغلب از درجه خلوص 95%-90% برخوردار است که ناخالصی های اکتیو و غیر اکتیو موجود در آن سبب تخریب و کاهش راندمان در ژنراتورهای mTc99Mo/99 می شوند. استفاده از روش تصعید غیر مستقیم به عنوان یک مرحله اضافه برای افزایش خلوص و کاهش اتلاف مولیبدن به جای تصعید مستقیم می تواند تا حدی موثر باشد. در این روش مولیبدن محصول با عبور از ستون حاوی آلومینا جذب آن شده و پس از خشک شدن جاذب، تصعید خواهد شد. در پژوهش حاضر، عوامل موثر در جذب مولیبدن بر روی بستر آلومینا شامل مقدار جاذب، حجم و سرعت جریان محلول ورودی و غلظت مولیبدن آن، بهینه سازی شده و در نهایت راندمان جذب به 99-97% رسیده است. این مقادیر برای تولید mg20 مولیبدن-99 در مقیاس صنعتی در نظر گرفته شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of Molybdenum adsorption on alumina substrate for its final purification from Uranium-235 fission by indirect sublimation method

نویسندگان [English]

  • Manijeh Dayeni 1
  • simindokht shirvani 2
  • Ali Bahrami Samani 3
  • Iman Dehghan 3

1 Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O. BOX11365-3486, Tehran, Iran.

2 دکتر

3 NSTRI

چکیده [English]

The product of Molybdenum-99 purification process, obtained from the acid dissolution of Uranium-235 fission products, has a degree of purity of 90%-95%, which its present active and inactive impurities are destructive reducing the efficiency of 99mTc/99Mo generators. The use of indirect sublimation method as an excessive purification step could increase purity and reduce molybdenum lost instead of commonly sublimation method. In this method, the molybdenum in product will be absorbed by passing through the column containing alumina and then the dried absorbent will be sublimated. In the present study, the effective factors in molybdenum absorption such as the amount of adsorbent, the volume and flow rate of the input solution and molybdenum were optimized. The finally absorption efficiency reached 97-99%. This investigation is predicted for the production of molybdenum-99 in the industrial scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mo-99
  • Solid phase extraction
  • Sublimation
  • Tc-99m