نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 3486-11365، تهران- ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: ، یزد - ایران

چکیده

مطالعه‌ی حاضر بر عملکرد و توزیع زیستی ترکیب نشان‌دار نقاط کوانتمی کادمیوم تلورید نشان‌دار شده با زیرکونیم-89 متمرکز است. سنتز و مشخصهیابی نقاط کوانتمی کادمیم تلورید، نشان‌دارسازی و کنترل کیفی و سپس مطالعات حیوانی شامل بررسی توزیع زیستی، تجمع در تومور، نحوه پاک‌سازی‌ رادیودارو از بدن و تصاویر توموگرافی انتشار پوزیترون مورد مطالعه قرار گرفته است. نقاط کوانتمی کادمیم تلورید با اندازه ابعاد حدود 3 نانومتر به روش شیمیایی سنتز شدند. واکنش نشان‌دارسازی با شروع از زیرکونیم کلرید و نقاط کوانتمی CdTe QDs انجام شد. به منظور ارزیابی رفتار درون تنی Zr]Zr- CdTe QDs89[ و مقایسه‌ی آن با کلرید زیرکونیم-89 Zr]Zr-Chloride89[ آزمایش‌های تصویربرداری PET طراحی و انجام شد. بلافاصله پس از هر تصویربرداری موش‌­ها تشریح و توزیع زیستی رادیودارو در اندام‌ها بررسی شد. نتایج این بررسی حاکی از تجمع سریع و هدفمند این نانوذرات در تومور بود. با توجه به خواص برتر رادیوایزوتوپ زیرکونیم-89 و توزیع زیستی مناسب، این نانوذرات نشان‌دار به عنوان عوامل بالقوه تصویربرداری هسته‌ای معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction of radio nanocomposite [89Zr]Zr-CdTe QDs as a PET imaging agent

نویسندگان [English]

  • Sh. Feizi 1
  • ُS.Y. Fazaeli Hoseini nezhad, 1
  • P. Ashtari 1
  • H. Zare 2
  • F. Bolourinovin 1

1 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O.Box: 11365-3486, Tehran – Iran

2 Faculty of Physics, Yazd University, P.O.Box: , Yazd - Iran

چکیده [English]

The present study focuses on the performance and biodistribution of the cadmium telluride quantum dots labeled with zirconium-89. Synthesis and characterization of cadmium telluride quantum dots, radiolabeling and quality control, and then animal studies including investigating biodistribution, tumor accumulation, how to clear up the radiopharmaceutical from the body and positron emission tomography images have been studied. Cadmium telluride quantum dots with dimensions of about 3 nm were chemically synthesized. The labeling reaction was performed starting from zirconium chloride and CdTe QDs. In order to evaluate the in vivo behavior of [89Zr]Zr-CdTe QDs and to compare it with zirconium-89 ([89Zr]Zr-Chloride), PET imaging experiments were designed and performed. Immediately after each imaging, the mice were dissected and the biodistribution of the radiopharmaceutical in different organs was evaluated. The results indicated the rapid and targeted accumulation of these radionanoparticles in the tumor. Due to the superior properties of the zirconium-89 radioisotope and appropriate biodistribution, these labeled nanoparticles were introduced as potential nuclear imaging agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum dots
  • Zirconium-89
  • Labeling
  • PET imaging