نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 گروه پژوهشی رادیوایزوتوپها و رادیو داروها، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران

3 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی14395-836 ، تهران- ایران

4 دانشگاه یزد دانشده فیزیک

5 rajaeeshar.moazan .av, rajaee shar, karaj iran

چکیده

مطالعه ی حاضر بر عملکرد و توزیع زیستی ترکیب نشاندار نقاط کوانتومی کادمیوم تلورید نشاندار شده با زیرکونیوم-89 متمرکز است. سنتز و مشخصه یابی نقاط کوانتومی کادمیوم تلورید، نشاندارسازی و کنترل کیفی و سپس مطالعات حیوانی شامل بررسی توزیع زیستی، تجمع در تومور، نحوه پاکسازی‌ رادیودارو از بدن و تصاویر توموگرافی انتشار پوزیترون مورد مطالعه قرار گرفته است. نقاط کوانتومی کادمیوم تلورید با اندازه ابعاد حدود 3 نانومتر به روش شیمیایی سنتز شدند. واکنش نشاندارسازی با شروع از زیرکونیوم کلرید و نقاط کوانتومی CdTe QDs انجام شد. به منظور ارزیابی رفتار درون تنی [89Zr]Zr- CdTe QDs و مقایسه ی آن با کلرید زیرکونیوم-89 ( ([89Zr]Zr-Chloride آزمایش‌های تصویربرداری PET طراحی و انجام شد. بلافاصله پس از هر تصویربرداری موش ها تشریح و توزیع زیستی رادیودارو در اندام ها بررسی شد. نتایج این بررسی حاکی از تجمع سریع و هدفمند این نانوذرات در تومور بود. با توجه به خواص برتر رادیوایزوتوپ زیرکونیوم-89 و توزیع زیستی مناسب، این نانوذرات نشاندار به عنوان عوامل بالقوه تصویربرداری هسته‌ای معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Introduction of radio nanocomposite [89Zr]Zr-CdTe QDs as a PET imaging agent

نویسندگان [English]

  • Shahzad Feizi 1
  • Parviz Ashtari 2
  • Seyed Yousef Fazaeli Hoseini nezhad 3
  • hakimeh zare 4
  • fatemeh Bolourinovin 5

1 Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran.

2 Radio-isotope & Radio-pharmaceutical Dep. Application Radiation Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, AEOI, Tehran, Iran.

3 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Box 14395-836, Tehran, Iran

4 Department of Physics, Faculty of Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

5 rajaeeshar.moazan .av, rajaee shar, karaj iran

چکیده [English]

The present study focuses on the performance and biodistribution of the cadmium telluride quantum dots labeled with zirconium-89. Synthesis and characterization of cadmium telluride quantum dots, radiolabeling and quality control, and then animal studies including investigating biodistribution, tumor accumulation, how to clear up the radiopharmaceutical from the body and positron emission tomography images have been studied. Cadmium telluride quantum dots with dimensions of about 3 nm were chemically synthesized. The labeling reaction was performed starting from zirconium chloride and CdTe QDs. In order to evaluate the in vivo behavior of [89Zr]Zr-CdTe QDs and to compare it with zirconium-89 ([89Zr]Zr-Chloride), PET imaging experiments were designed and performed. Immediately after each imaging, the mice were dissected and the biodistribution of the radiopharmaceutical in different organs was evaluated. The results indicated the rapid and targeted accumulation of these radionanoparticles in the tumor. Due to the superior properties of the zirconium-89 radioisotope and appropriate biodistribution, these labeled nanoparticles were introduced as potential nuclear imaging agents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum dots,,
  • ,،Zirconium-89,,
  • ,،Labeling,,
  • ,،PET imaging