نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای

چکیده

: آنالیز با واکنش هسته‌ای(NRA) یک روش توانمند برای مشخصه‌یابی عناصر سبک در بسترهای سنگین است. در این پژوهش قابلیت این روش برای مشخصه یابی‌کربن در بسترهای پایه آهنی مورد ارزیابی قرار گرفت. خطای سیستماتیک روش 6% و حساسیت آن برای تعیین کربن در بستر فلزی 0/05 % وزنی تخمین زده شد. برای اندازه‌گیری کربن توده از سه نمونه استاندارد مختلف با محتوای مشخص کربن استفاده شد. اختلاف مقادیر کربن اندازه‌گیری‌شده و واقعی برای نمونه‌های استاندارد در گستره خطای روش و کمتر از 6% گزارش شد. برای تعیین نمایه عمقی از نمونه‌های فولاد L304 کربن‌دهی شده به روش پلاسمای DC در دو دمای مختلف زیر لایه، استفاده شد. اثر دمای زیر لایه بر شکل‌گیری لایه کربن و نفوذ آن در بستر فلزی مورد مطالعه قرار گرفت. تشکیل ترکیب Fe3C در عمق نمونه کربن‌دهی شده در دمای C°385 زیر لایه با استفاده از روش NRA تعیین و با سایر روش‌های مکمل SEM و XRD مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Characterization of carbon in metal substrates by nuclear reaction analysis method

نویسندگان [English]

  • sepideh shafiei 1
  • Hossein Rafi-Kheiri 2
  • ALIREZA JOKAR 2
  • Mehdi B.Mahmoudi 3

1 NSTRI

2 NSTRI

3 NSTIR

چکیده [English]

Nuclear reaction analysis (NRA) is a powerful method for the characterization of light elements in heavy matrix. The capability of this method to determine carbon in iron-based substrates was studied. The systematic error of this method was estimated to be 6%. It was found that the sensitivity of the method for determining carbon in the metal substrates is 0.05% by weight. Three different standard samples of which have specific carbon content, were used to measure carbon in the bulk substrate. The difference between measured and actual carbon of standard samples is within the method error spread and less than 6% reported. To determine the depth profile, carbonized steel-304L samples by the DC plasma method in two various substrate temperatures were used. The effect of the substrate temperature on the formation of the carbon layer and its depth profile was studied. The formation of Fe3C layer in the depth of the carbon samples under the 385 °C has been determined using the NRA method and confirmed with other SEM and XRD methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear reaction analysis (NRA)
  • alloys based on iron
  • Carbonizing
  • Depth profile
  • Carbon in bulk