نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی هسته‌ای، مهندسی پرتو پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 775-14515، تهران - ایران

2 گروه پزشکی هسته‌ای، بیمارستان ولیعصر (عج)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، صندوق پستی: 1419733133، تهران - ایران

3 گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کدپستی: 6183 -14155، تهران ـ ایران

چکیده

لنفوسینتی گرافی یکی از رایج‌ترین و مهم‌ترین روش‌های شناسایی تشخیص زود هنگام سرطان پستان در دنیا می‌باشد. از بین رادیوداروهای رایج برای این منظور [99mTc]Tc‑phytate نتایج قابل توجهی در تشخیص لنف نودهای درگیر متاستاتیک آگزیلاری قبل از جراحی سرطان پستان را نشان داده است. نظر به این‌که نیمه‌عمر رادیونوکلوئید 67Ga بیش‌تر از 99mTc (25/78 ساعت در مقایسه با 6 ساعت) است تولید و ارائه رادیوداروی جایگزین [99mTc]Tc‑phytate که شامل رادیونوکلوئید 67Ga باشد از نظر امکان افزایش بازه زمانی مطالعاتی و انجام پروسه جراحی بسیار حایز اهمیت خواهد بود. در این مطالعه فیتیک اسید با 67Ga نشان‌دار شد. خلوص رادیوشیمیایی رادیوداروی حاصل با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک رادیواکتیو 99‌% محاسبه گردید. پایداری ترکیب حاصل در سرم خون انسانی بسیار رضایت‌بخش و در طول سه روز بیش از 89‌% برآورد گردید. در مطالعات پیش‌بالینی نشان داده شد روش دفع رادیودارو عمدتاً کلیوی می‌باشد. نهایتاً دزیمتری تخمینی انسانی بر اساس داده‌های پیش‌بالینی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating various parameters on the labeling efficiency of [67Ga]Ga-phytate and its absorbed dose estimation in humans based on mouse data

نویسندگان [English]

 • Z. Bayat 1
 • N. Vahidfar 2
 • E. Saeedzadeh 1
 • M. Sadeghi 3
 • S. Farzanefar 2

1 Medical Radiation Engineering Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 14515-775, Tehran - Iran

2 Department of Nuclear Medicine, Vali-Asr Hospital, Tehran University of Medical Sciences, P.O.Box: 1419733133, Tehran - Iran

3 Medical Physics Department, Iran University of Medical Sciences, Postal code: 14155-6183, Tehran-Iran

چکیده [English]

One of the most significant and common methods for early detection of breast cancer in the world is lymphoscintigraphy. In clinical trials, [99mTc]Tc-phytate has shown remarkable results for the detection of metastatic axillary lymph nodes prior to surgery. It is expected that the introduction and development of an appropriate alternative radiopharmaceutical including 67Ga for lymphoscintigraphy will be an important deal in the clinic as the half-life of 67Ga is longer than that of 99mTc (78.25 hours versus 6 hours). Radiolabeling of phytic acid with 67Ga is conducted in this study. Based on radioactive thin layer chromatography (RTLC), the radiochemical purity (RCP) was estimated at >99%. The final product represented satisfactory stability under human serum conditions, which was calculated to be greater than 89% during 3 days of study. Pre-clinical studies confirmed the urinary system as the main excretion route for radiopharmaceuticals. A human estimation dosimetry study based on preclinical data was also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lymphoscintigraphy
 • Radiopharmaceutical
 • Breast cancer
 • Lymph nodes
 1. Evangelista L, Rita Cervino A. Nuclear imaging and early breast cancer detection. Curr Radiopharm. 2014;7(1):29-35.

 

 1. Harbeck N, Penault-Llorca F, Cortes J, Gnant M, Houssami N, Poortmans P, Ruddy K, Tsang J, Cardoso F. Breast cancer. (Primer) Nat. Rev. Dis. Primers. 2019;66.

 

 1. Vahidfar N, Aghanejad A, Ahmadzadehfar H, Farzanehfar S, Eppard E. Theranostic advances in breast cancer in nuclear medicine. Int. J. Mol. Sci. 2021;22(9):4597.

 

 1. Pohlodek K, Bozikova S, Meciarova I, Mucha V, Bartova M, Ondrias F, Prediction of additional lymph node involvement in breast cancer patients with positive sentinel lymph nodes. Neoplasma; 2016;63(3):427-434.

 

 1. Cools-Lartigue J, Sinclair A, Trabulsi N, Meguerditchian A, Mesurolle B, Fuhrer R, Meterissian S. Preoperative axillary ultrasound and fne-needle aspiration biopsy in the diagnosis of axillary metastases in patients with breast cancer: predictors of accuracy and future implications. Ann Surg Oncol. 2013;20(3):819-827.

 

 1. Uren R, Howman-Giles R, Chung D, Spillane A, Noushi F, Gillett D, Gluch L, Mak C, West R, Briody J. SPECT/CTscans allow precise anatomical location of sentinel lymph nodes in breast cancer and redefne lymphatic drainage from the breast to the axilla. Breast. 2012;21(4):480-486.

 

 1. Tavares M.G, Sapienza M.T, Galeb N.A, Belfort F.A, Costa R.R, Osório C.A, Góes J.C, Endo I.S, Soares J, Lewin S. The use of 99mTc-phytate for sentinel node mapping in melanoma, breast cancer and vulvar. European Journal of Nuclear Medicine. 2001.

 

 1. Moslehi M, Shanei A, Hakimian S.M.R, Mahmoudi G, BaradaranGhahfarokhi M. 99mTc-phytate lymphoscintigraphy for detection of sentinel node: preliminary results of the frst year’s clinical experience in Isfahan Iran. J. Med. Signals Sens. 2015;5(1):69.

 

 1. Stabin M.G, Tagesson M, Thomas S.R, Ljungberg M, Strand S.E. Radiation dosimetry in nuclear medicine. Appl Radiat Isot. 1999;50:73-87.

 

 1. Stabin M.G, Siegel J.A. Physical models and dose factors for use in internal dose assessment. Health Phys. 2003;85:294‑310.

 

 1. Bayat Z, Saeedzadeh E, Vahidfar N, Sadeghi M, Farzenefar S, Daha F.J, Salehi Y. Preparation and validation of [67Ga]Ga‑phytate kit and Monte Carlo dosimetry: an efort toward developing an impressive lymphoscintigraphy tracer. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. https://doi.org/10.1007/s10967-021-08183-z.

 

 1. Yousefnia H, Zolghadri S, Jalilian A.R, Tajik M, Ghannadi-Maragheh M. Preliminary dosimetric evaluation of 166Ho-TTHMP for human based on biodistribution data in rats. Appl Rad Iso. 2014;94: 260-265.

 

 1. Sparks R.B, Aydogan B. Comparison of the Effectiveness of Some Common Animal Data Scaling Techniques In Estimating Human Radiation Dose. TN (United States): Oak Ridge Associated Universities. 1999.

 

 1. Yousefnia H, Zolghadri S, Jalilian A.R, Tajik M, Ghannadi-Maragheh M. Preliminary dosimetric evaluation of (166) Ho‑TTHMP for human based on biodistribution data in rats. Appl Radiat Isot. 2014;94:260-265.

 

 1. Shanehsazzadeh S, Yousefnia H, Jalilian A.R, Zolghadri S, Lahoot A. Estimated human absorbed dose for (68) Ga‑ECC based on mice data: Comparison with (67) Ga‑ECC. Ann Nucl Med. 2015;29:475‑81.

 

 1. Stabin M.G, Sparks R.B, Crowe E. OLINDA/EXM: The second‑generation personal computer software for internal dose assessment in nuclear medicine. J. Nucl Med. 2005;46:1023-1027.

 

 1. Brenner D.J. Effective dose: A flawed concept that could and should be replaced. Br. J. Radiol. 2008;81:521-523.