نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده‌ی مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 1114-14565، تهران - ایران

چکیده

امروزه در مبحث محاسبات رآکتورهای هسته‌ای مثل فرسایش و مدیریت سوخت، تحلیل گذرا و بازسازی توان میله‌های سوخت، به دنبال روش‌هایی جهت استفاده در کدهای محاسبات هسته‌ای هستند که علاوه بر دقت قابل‌قبول از هزینه و زمان محاسبات بهینه‌ای برخوردار باشند. در این پژوهش با گسسته‌سازی معادله پخش نوترون با روش نودال بسط شار جریان ‌متوسط مرتبه بالا نشان داده می‌شود که این روش‌ از زمان محاسبات بهینه و دقت قابل‌قبولی بهره می‌برد. گسسته‌سازی معادله پخش مستقیم و الحاقی نوترون، برای هندسه مربعی دوبعدی و در دو گروه انرژی انجام می‌شود و پس‌ازآن شبیه‌ساز قلب رآکتور –HACNEM3S توسعه می‌یابد. جهت راستی­‌آزمایی، محاسبات برای قلب رآکتور D2BIBLIS- انجام‌شده و با مقایسه با مراجع معتبر، نتیجه می‌شود که با افزایش مرتبه بسط شار از چندجمله‌ای‌های درجه‌دو به چهار، متوسط خطای محاسبات از 67/9­% به 58/0% بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of the S3-HACNEM Simulator Program in order to Solving the Forward and Adjoint Neutron Diffusion Equation for Rectangular Geometry Reactor Cores

نویسندگان [English]

 • A. Kolali,
 • D. Naghavi Dizaji
 • N. Vosoughi

Department of Energy Engineering, Sharif University of Technology, P.O.BOX: 14565-1114, Tehran - Iran

چکیده [English]

 
In nuclear reactor calculations, such as burn-up and fuel management, transient analysis, and pin power reconstruction, methods are being developed that are optimal, and are both cost-efficient and time-efficient. In this paper, the discretization of the neutron diffusion equation with a high-order average current nodal expansion method is shown, which can calculate in optimum time and with acceptable accuracy. The discretization of the Forward and Adjoint neutron diffusion equation is performed for two-dimensional rectangular geometry in two energy groups and then the S3-HACNEM reactor core simulator is developed. To verify, the calculations for the BIBLIS-2D reactor core are performed and compared with valid references. It results that the computational error improves from 9.67% to 0.58% by increasing the flux expansion order from quadratic polynomials to fourth-degree polynomials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Simulator
 • Adjoint calculation
 • Diffusion equation
 • Rectangular geometry
 • ACNEM
 1. Bell G.I, Glasstone S, Nuclear reactor theory. US Atomic Energy Commission. Washington. DC (United States). (1970).
 2. Hosseini S.A, Vosoughi N, Neutron noise simulation by GFEM and unstructured triangle elements. Nuclear Engineering and Design. 2012;253:238-258.
 3. Hosseini S.A, Vosoughi N, Vosoughi J. Neutron noise simulation using ACNEM in the hexagonal geometry. Annals of Nuclear Energy. 2018;113:246-255.
 4. Poursalehi N, Zolfaghari A, Minuchehr A. Performance comparison of zeroth order nodal expansion methods in 3D rectangular geometry. Nuclear Engineering and Design. 2012;252:248-266.
 5. Lawrence R.D. DIF3D nodal neutronics option for two-and three-dimensional diffusion theory calculations in hexagonal geometry. [LMFBR], Argonne National Lab. IL (USA). 1983.
 6. Finnemann H. A consistent Nodal Method for the Analysis of Space-Time Effects in large LWR's. 1975.
 7. Hall S. The Development of a Nodal Method for the Analysis of PWR Cores with Advanced Fuels. 2013.
 8. Sims R.N. A coarse-mesh nodal diffusion method based on response matrix considerations. Massachusetts Institute of Technology. 1977.
 9. De Abreu M.P, Da Silva F.C, Alvim A.C.M. Transverse net leakage into the second-order Nodal Expansion Method. Annals of Nuclear Energy. 1995;22:85-95.
 10. Putney J.M. Nodal methods for solving the diffusion equation for fast reactor analysis. 1984.
 11. Smith K.S. An analytic nodal method for solving the two-group, multidimensional, static and transient neutron diffusion equations. Massachusetts Institute of Technology. 1979.
 12. Kolali A, Naghavi D, Vosoughi N. Development of the SH3-ACNEM Simulator Program in order to Solving the Forward and Adjoint Neutron Diffusion Equation for Hexagonal Geometry Reactor Cores. Journal of Nuclear Science and Technology. 2019 [In Persian]. available at: http://jonsat.sinaweb. net/article_994_dcc90d037bdf9ecc554bfc78a98b4c1b.pdf