نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی

2 هیات علمی گروه نظری- دانشکده فیزیک- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

3 گروه فیزیک ، دانشکده فیزیک، دانشگاه ایلام، ایلام- ایران

4 روه هسته ای- دانشکده فیزیک- دانشگاه تبریز- -51664تبریز- ایران

چکیده

در این مقاله، گذار فاز کوانتومی و ساختار هسته بر مبنای میزان درهم تنیدگی کوانتومی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از کمیت‌هایی که برای اندازه گیری درهم تنیدگی بین دو جسم استفاده می‌شود، آنتروپی فون نویمان است که به عنوان معیاری مناسب برای بررسی درهم تنیدگی بین دو حالت در نظر گرفته شد. آنتروپی درهم‌تنیدگی بوزون‌های s-d در چارچوب مدل‌ اندرکنش بوزونی IBM و با استفاده از فرمالیسم سازگار Q و تقریب نیمه‌کلاسیک بررسی شد. این تحقیق یک روش برای استخراج آنتروپی درهم تنیدگی در حدود تقارن دینامیکی IBM از جمله مناطق گذار بین شکل‌های مختلف را ارائه می‌کند. با استفاده از اثر درهم تنیدگی، به توصیف گذار فاز کوانتومی پرداخته و رفتار درهم تنیدگی بوزونهای s و d در مناطق مختلف مثلث کاستن بررسی شد. نحوه تعیین آنتروپی درمدل IBM با استفاده از تقریب نیمه کلاسیکی ارائه شد. نتایج نشان داد که مقادیر آنتروپی درهم‌تنیدگی به تغییر فاز حساس بوده و می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای تشخیص انتقال فاز کوانتومی در هسته‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Entanglement entropy in the semi-classical approximation as an observable for investigating shape phase transition in nuclei

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghapanvari 1
  • Mohammad Ali Jafarizadeh 2
  • masoud seidi 3
  • narjes amiri 4

1 -

2 Department of Theoretical Physics and Astrophysics, University of Tabriz

3 Department of Physics, Faculty of Science, Ilam University, Ilam, Iran

4 Tabriz University, Faculty of Physics, Nuclear Group

چکیده [English]

In this paper, the quantum phase transition and nuclei structure were investigated based on the quantum entanglement. One of the quantities for measuring entanglement between two bodies is the von Neumann entropy, which was considered as a suitable criterion for examining entanglement. The entanglement entropy of s - d bosons in the framework of Interacting Boson Model (IBM) is investigated using consistent-Q formalism and semiclassical approximation. This research presents a method for the derivation of the entanglement entropy in the dynamical symmetry limits of the IBM including transition regions between different shapes. By using the entanglement effect, the quantum phase transition was described and the entanglement behavior of s and d bosons was investigated in different regions of the Castan triangle. How to determine the entropy in the IBM model was presented using the semi-classical approximation. The results showed that entanglement entropy values are sensitive to phase change and can be a powerful tool to detect quantum phase transition in nuclei.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum phase transition
  • quantum entanglement
  • boson interaction model (IBM)
  • entropy
  • semi-classical approximation