نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

2 رییس دانشکده مهندسی انرژی

3 قائم مقام فرهنگستان علوم

چکیده

تغییر شکل عرضی مجتمع های سوخت تحت تاثیر بارهای مکانیکی، هیدرولیکی، حرارتی و تشعشعی در قلب راکتور، خمش مجتمع سوخت نامیده می شود. این پدیده پیامد های متفاوتی برای ایمنی راکتور و بهره برداری از آن به دنبال دارد. تغییر فاصله موضعی بین مجتمع های سوخت ناشی از پدیده خمش منجر به یک اختلال نوترونی می شود که بر روی توزیع توان و عدم تقارن آن تاثیرگذار است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و فرض خمش C شکل، درک مناسبی نسبت به الگوی خمش مجتمع های سوخت در قلب راکتور VVER-1000 پیدا کرد. این کار بر اساس توزیع توان ناشی از وجود خمش مجتمع سوخت انجام خواهد شد. این مسئله به بهره بردار کمک خواهد کرد تا با دانستن الگوی خمش داخل قلب راکتور، چیدمان سیکل بعدی را طوری طراحی کند تا از گسترش خمش و پیامدهای آن در سیکل های بعدی جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the fuel assemblies bowing of the VVER-1000 reactor by using an artificial neural network and C-shape bowing assumption

نویسندگان [English]

  • javad vosoughi 1
  • Naser Vosoughi 2
  • Ali Akbar Salehi 3

1 (Department of Energy Engineering (Sharif University of Technology

2 Chair, Dept. of Energy Engineering, SHARIF Univ. of Technology

3 Vice President of the Academy of Sciences

چکیده [English]

FAs (Fuel Assembly) lateral deformation under mechanical, hydraulic, thermal, and radiation loads in the reactor core is called FA bowing. This phenomenon has different consequences for reactor safety and its operation. Bowing causes the local change in distance between the FAs, which leads to a neutron perturbation that affects the power distribution and its asymmetry. This research determines the bowing pattern of FAs in the VVER-1000 reactor core by using an artificial neural network and C-shape bowing assumption. That will be done based on power distribution caused by the presence of FA bowing. This issue will help the operator design the arrangement of FAs in the next cycle by knowing the bowing pattern in the reactor core. It will prevent the expansion of the bowing and its consequences in the next fuel cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Neural Network
  • Fuel Assembly Bowing
  • Power Distribution