نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای

چکیده

یکی از چالش‌هایی که بهره‌برداری رآکتور تحقیقاتی تهران با آن روبه‌رو است، جابه‌جایی و مدیریت سوخت‌های مصرف‌شده این رآکتور است. برای تخمین مخاطرات و همچنین در نظر گرفتن تمهیدات لازم، بایستی از دز مجتمع‌های سوخت در هوا، قبل از جابه‌جایی آن‌ها، آگاهی داشت. نظر به‌شدت پرتوزایی سوخت‌های مصرف‌شده و درنتیجه آن آهنگ دز بالای آن‌ها، امکان اندازه‌گیری آهنگ دز این سوخت‌ها در هوا به‌صورت مستقیم وجود ندارد. ازاین‌رو ابتدا بایستی در داخل آب استخر رآکتور آهنگ دز اندازه‌گیری شود و سپس با دانستن ضریب تبدیل آهنگ دز از آب به هوا، مقدار آن را در هوا تخمین زد. در این پژوهش، ضریب تبدیل دز از آب به هوا برای پرتوهای گامای گسیل‌شده از سوخت‌های مصرف‌شده رآکتور تحقیقاتی تهران از آزمایش با چشمه Fission Molly و همچنین از شبیه‌سازی مونت‌کارلو با استفاده از کد MCNP، تخمین زده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از روش‌های فوق با یکدیگر تطابق نسبتاً خوبی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measurement and Simulation of Water-to-Air Dose Conversion Factor for Gamma Rays Emitted from Spent Fuels of Tehran Research Reactor

نویسندگان [English]

  • Mohammad Arkani
  • Amir Pourrostam

Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Reactor and Nuclear Safety Research School

چکیده [English]

One of the challenges faced by the operational personnel of Tehran Research Reactor (TRR) is the handling and management of the spent fuels of the reactor. In order to estimate the risks and also considering the necessary measures, one should know the dose of fuel assemblies in the air before any transportation. Due to the radiation intensity of the spent fuels and as a result of their high dose rate, it is not possible to directly measure the dose rate of these fuels in the air. Therefore, the dose rate must be measured inside the water of the reactor pool, and then, knowing the conversion rate of the dose rate from water to air, its value in the air should be estimated. In this research, the dose conversion factor from water to air for gamma rays emitted from spent fuels of TRR has been estimated using fission molly source experiment and also Monte Carlo simulation utilizing MCNP code. The results obtained from the above methods show a relatively good agreement with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spent fuel
  • Tehran research reactor
  • water-to-air dose conversion factor
  • fission molly
  • MCNP code