نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شرکت پارس ایزوتوپ

چکیده

گالیوم-68 یکی از رادیونوکلئیدهایی است که به طور گسترده برای اهداف تشخیصی در پزشکی هسته ای استفاده می شود. با توجه به دردسترس بودن مولدهای Ga68/Ge68، علاقه صنعت رادیوداروها در حال حاضر بر توسعه این ژنراتور متمرکز شده است. لذا توسعه و استفاده مولد Ga68/Ge68 هنوز یک موضوع داغ در پزشکی هسته ای است. طی سال های گذشه در ایران، شرکت پارس ایزوتوپ اقدام به تولید مولدهای Ga68/Ge68 (مولد پارس گالوژن) نموده است. این مولد با 5 میلی لیتر هیدروکلریک اسید 6/0 مولار دوشیده می شد. درادامه پارس ایزوتوپ، نسل دوم مولدهای پارس گالوژن را تولید کرده است. این مولد بر پایه ماتریکس رزین SnO2-TiO2 بوده و با هیدروکلریک اسید 1/0 مولار دوشیده می گردید. در این پژوهش، مشخصه های اصلی نسل دوم مولدهای پارس گالوژن تعیین شده و کنترل کیفی آن ارزیابی شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این مولد تمام محدوده های فارماکوپه اروپا برای استفاده را دارا بوده و مشخصات عملکردی از قبیل خلوص شیمیایی، رادیوشیمیایی، رادیونوکلوئیدی بیشتر و راندمان دوشش بالاتری در مقایسه با نسل اول را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Characterization of the Second Generation of Pars-GalluGen Generator (68Ge/68Ga Generator) and Quality Control of its Eluate

نویسندگان [English]

 • Mahdi Gholamhosseini-Nazari
 • Ali Rahiminezhad
 • Meghdad Gilani
 • Miad Hahsemizadeh
 • Hojjat Masoumi
 • Rahim Sardari
 • Hossein Naderi

Pars Isotope Company

چکیده [English]

Galium-68 (68Ga) is one of the radionuclides that is widely used for diagnostic purposes in Nuclear Medicine. Due to the availability of 68Ge/68Ga generators, the interest of the radiopharmaceutical industry is currently focused on the development of this generator. Therefore, the development and application of 68Ge/68Ga generators is still a hot topic in nuclear medicine. During the last years in Iran, Pars Isotope Company has produced 68Ge/68Ga generators (Pars-GalluGen generator). This generator was eluted with 5 ml of 0.6 M hydrochloric acid. In continue, Pars Isotope has produced the second generation of Pars-GalluGen generators. This generator is based on SnO2-TiO2 resin matrix and milked with 0.1 M hydrochloric acid. In this research, the main characteristics of the second generation of Pars-GalluGen generators were determined and its quality control was evaluated. The obtained results indicate that this generator has all specifications of the European Pharmacopoeia for use and has better performance characteristics such as higher chemical, radiochemical, and radionuclide purity and also higher elution yield compared to the first generation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pars-GalluGen Generator
 • 68Ge/68Ga Generator
 • Quality Control
 • Characterization