نویسندگان

گروه پژوهشی فن آوری خلأ، سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، صندوق پستی: 686-13445، تهران ـ ایران

چکیده

برای بررسی صحت و دقت عملکرد فشارسنج‌های خلأ و به عبارتی مقیاس‌بندی آن‌ها، از دو نوع استاندارد با عنوان‌های اولیه و ثانویه استفاده می-شود؛ استانداردهای اولیه‌ی مورد بررسی عبارت‌ از استاندارد فشارسنج جیوه‌ای، استاندارد انبساط حجمی و استاندارد جریان روزنه‌ای هستند که، به ترتیب، برای مقیاس‌بندی فشارسنج‌ها در محدوده‌ی خلأ پایین، خلأ متوسط و خلأ بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله سعی شده است انواع روش‌های استانداردسازی فشارسنج‌های خلأ و مبانی علمی حاکم بر این روش‌ها و نیز کاربرد و اهمیت آن‌ها در پژوهش‌های هسته‌ای به اجمال مورد بررسی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Calibration Methods of Vacuum Pressure Gauges and Their Usage in Nuclear Researches

نویسندگان [English]

  • Zahra Yousefi Makouee
  • Maryam Salehi
  • Seyed Jamal Ghotbi
  • Aliasghar Zavarian

چکیده [English]

 There are two criteria named primary and secondary standards, to calibrate vacuum pressure gauges. The most important primary standards are: "mercury manometer vacuum standard", "volume expansion vacuum standard" and "orifice flow vacuum standard", where they are used in low vacuum, medium vacuum and high vacuum ranges, respectively. In this paper we have tried to explain all the methods of standardizing vacuum pressure gauges and their scientific bases. We have also described briefly the importance and the usage of the methods which are applied in nuclear researches.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vacuum Pressure Gauge
  • Calibration
  • Primary and Second Standards
1. H.M. Akram, M. Magsood, H. Rashid, Techniques used for vacuum standardization, World Applied Sciences Journal, 7 (2009) 76-85.
2. American Vacuum Society, "Glossary", AVS Reference Guide, Retrieved, (2006) 3-15.
3. Austin Chambers, Modern Vacuum Physics, CRC Press Company (2004).
4. Edwards McLeod Gauge Catalogue, 07-D063-13-881, Feb (1980).
5. H.M. Akram, M. Magsood, H. Rashid, Development and Characterization of Volume Expansion Vacuum Standard, World Applied Sciences Journal, 6 (2009) 894-901.
6. H.M. Akram, Vacuum Standardization For High Energy Particle Systems, PHD Thesis, Chapter 5. University of the Punjab, Lahore (2009).
7. K.F. Poulter, The calibration of vacuum gauges, J. Phys, E: Sci. Instrum, (1977) 10-112.