نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش دزیمتری، امور حفاظت در برابر اشعه، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، صندوق پستی: 1339-14155، تهران-ایران 2- پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران

2 بخش دزیمتری، امور حفاظت در برابر اشعه، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، صندوق پستی: 1339-14155، تهران-ایرانپژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

3 بخش دزیمتری، امور حفاظت در برابر اشعه، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، صندوق پستی: 1339-14155، تهران-ایران

4 دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 3313-15875، تهران ـ ایران

چکیده

این پژوهش مبتنی بر برخی از آزمون‌های نوعی بوده است که بر روی نمونه دزیمتر چند بلوری (polycrystal) LiF:Mg,Ti ساخته شده در ایران انجام شده است. این آزمون‌ها شامل آزمون‌های حساسیت، یکنواختی نمونه‌ها، خطی بودن، تکرارپذیری، کم‌ترین دز قابل اندازه‌گیری (MMD)، دز ذاتی و دز باقی‌مانده بودند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نمونه‌های تحت آزمون از نظر کم‌ترین دز قابل اندازه‌گیری، دز ذاتی و دز باقی‌مانده معیارهای استانداردهای 61066IEC و 668ASTM E را کاملاً برآورده می‌نمایند اما در خصوص یک‌نواختی، خطی بودن و تکرارپذیری اندکی از این معیارها فاصله دارند. هم‌چنین میزان حساسیت آن‌ها 0.92 نمونه‌ی استاندارد دزیمتر LiF:Mg,Ti هارشا با نام تجاری 100-TLD می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نمونه‌ی ساخته شده برای دزیمتری فردی و محیطی معمول، و هم‌چنین در دزیمتری پزشکی با در نظر گرفتن دقت موردنظر مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Results of Dosimetric Type Tests on the Sample of LiF:Mg,Ti Thermoluminescence (TLD) Dosimeters Produced in Iran

نویسندگان [English]

 • M Jafarizadeh 1
 • S.M Hosseini Pooya 2
 • B Firoozi 3
 • A Kamali Shoroodani 3
 • Kh Mohammadi 4

چکیده [English]

In this investigation, the standard type tests performed on the LiF:Mg,Ti chip samples which have been produced in Iran. The dosimetry tests are consisting of sensitivity, homogeneity, linearity, reproducibility, minimum measurable dose (MMD), self and residual doses. The obtained results show that some of the tests such as sensitivity, minimum measureable dose, self and residual doses fulfill the criteria given by IEC 61066 and ASTM E668 standards; however, the remaining tests show some discrepancies in comparison with the standards. Also the sensitivity was measured to be 0.92 of that of commercially available TLD-100 (Harshaw) sample. So, the produced LiF:Mg,Ti dosimeter can be used in a routine personal/environmental and medical dosimetry with considering its precision.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dosimetry
 • Lithium Florid
 • Thermoluminescence
 • IEC 61066 Standard
 • Type Tests
 1. References:

   

  1. 1.    M. Hosseini Pooya, M. Jafarizadeh, “Effect of reader and oven annealing on the glow curve structure and fading of LiF:Mg,Cu,P TL dosimeter,” Journal of Radiological Protection, 24, 173-178 (2004).

   

  1. 2.    ر. صراف‌مأموری، ن. ریاحی‌نوری، خ. محمدی، ”ساخت قرص‌های پرتوسنج لیتیوم فلوراید با استفاده از روش تکنولوژی پودر،“ هفتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد (مهر 1384).                                       

   

  1. 3.    P. Katani, Kh. Mohammadi, Sh. Amiri, “Production of TLD-100 chips and characterization of its dosimetrical properties,” سومین کنفرانس بین‌المللی تأثیر پرتوهای یون‌ساز با دز کم و خیلی کم بر روی سلامت انسان، دانشگاه شهید بهشتی (مهر و آبان 1382).  
  2. 4.    “IEC 61066: Thermoluminescence dosimetry systems for personal and environmental monitoring,” Second edition (2006-06).

   

  1. 5.    ASTM E668, Standard practice for application of thermoluminescence dosimetry (TLD) systems for determining absorbed dose in radiation hardness testing of electronic devices (2000).

   

  1. 6.    M. Oberhofer and A. Scharmann, “Applied thermoluminescence dosimetry,” Adam Hilger Ltd, Bristol (1979).