نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران

2 1- دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران2- پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

3 دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران

4 دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875، تهران ـ ایران2- پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

5 2- پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

چکیده

تسکین درد ناشی از متاستازهای استخوان یکی از چشم‌اندازهای علم پزشکی است. از میان روش­های متعدد موجود، استفاده از رادیونوکلیدها بسیار کارساز بوده است. یکی از این رادیونوکلیدها، ایتریم- 90 Y)90) به همراه ترکیب شیمیایی EDTMP است. یکی از روش‌های تولید رادیونوکلید Y90، فعال‌سازی نوترونی Y89 می‌باشد. این رادیونوکلید گسیلنده‌ی خالص بتا با نیم- عمر مناسب و انرژی بالا بوده و مورد توجه پزشکی هسته‌ای برای کاربردهای درمانی می‌باشد. در این کار تحقیقاتی، Y90 از طریق پرتودهی پودر ایتریم دی‌اکسید تولید و با افزودن لیگاند EDTMP، کمپلکس Y-EDTMP90 در دمای محیط تشکیل گردید. خلوص رادیوشیمیایی با استفاده از روش ITLC و خلوص رادیونوکلیدی با استفاده از شمارگر سوسوزن مایع بررسی شد. سپس توزیع زیست‌شناختی رادیودارو، روی اندام‌های مختلف موش‌های صحرایی بررسی گردید. نتایج نشان داد که پس از گذشت حدود یک نیم- عمر از زمان تزریق رادیودارو، عمده انباشت رادیودارو در استخوان مشاهده می‌شود، در حالی که در دیگر اندام‌ها، کاهش رادیوداروی تجمع یافته مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production, Quality Control and Biological Evaluation of 90Y-EDTMP in Rats

نویسندگان [English]

 • R Adeli 1
 • M Ghannadi Maragheh 2
 • M Shamsaei Zafarghandi 3
 • A Bahrami Samani 4
 • B Salimi 5

چکیده [English]

Pain palliation of bone metastases is one of the perspectives of medical science. Among the different modalities, the use of radionuclides is a well-established approach. One of these radionuclides is Yttrium-90 (90Y) associated with chemical component EDTMP. One method for production of 90Y is neutron activation of 89Y. This radionuclide is a pure beta emitter with a high energy and appropriate half life and has been considered for medical usages in nuclear medicine. In this research 90Y has been produced by irradiation of Y­­­­­2­­O­­­3 powder and by the addition of EDTMP ligand, the 90Y-EDTMP complex has been achieved at ambient temperature. Radiochemical purity was investigated by ITLC method and radionuclidic purity by liquid scintillation counting. The radiopharmaceutical biodistributions were performed in different rat organs. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bone Metastases
 • Yttrium-90
 • EDTMP
 • Radiopharmaceutical
 • Biodistribution
 1. References:

   

  1. 1.    Aldo N .Serafani, “Therapy of metastatic bone pain,” J. Nucl. Med. 42 (6), 895- 906 (2001).

   

  1. 2.    “Criteria for palliation of bone metastases- Clinical Applications,” IAEA-TECDOC-1549 (2007).

   

  1. 3.    Yang Zhi, Jin Xiaohai, Yu Haibin, Bai Shouzhen (Institute of Atomic Energy, Beijing 102413), “Preparation of 90Y-EDTMP for bone tomor treatment,” J. Isotopes 5 (2): 72 (1992).

   

  1. 4.    Sharmile Banerjee, “177Lu-DOTMP, 153Sm-DOTMP, 175Yb-EDTMP and 186/188Re-CTMP: “Novel agent for bone pain pallation and their comparison With 153Sm-EDTMP,” Founder’s Day Special Issue (2005).

   

  1. 5.    J. Kutzer, W. Dahnert, T. Schreyer, W. Grimm, Brod Kh, M. Becher, “Treatment of pain from bone metastase with 90Y,” Nuklearmedizin 20, 229-235 (1981).

   

  1. 6.    M. Khalid, A. Mushtaq, “Preparation and in vitro stability of (n,γ) Yttrium-90 Hydroxyapatite,” Applied Radiation and Isotopes 62, 587-590 (2005).

   

  1. 7.    F. Rosch and co-workers, “Radiation doses of Yttrium-90 citrate and Yttrium-90 EDTMP as determined via analogous Yttrium-86 complexes and positron emission tomography,” Eur. J. Nucl. Med, 23:958–966 (1996).

   

  1. 8.    A.A. Keeling, A.T.M. Vaughan, R.P. Beaney, “Yttrium-90-EDTMP: A radio therapeutic agent in the treatment of leukaemies,” Br. J. Cancer 60, 74-78 (1989).