نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران-ایران

چکیده

در این تحقیق، نوترون‌دهی پلاسمای کانونی نوع مَدِر SBUPF1 با مشخصات (2.5 kJ =E و 6/8=C) در فشارهای مختلف گاز دوتریم و برای دو آند با اندازه‌های مختلف 12 و 18 سانتی‌متر مورد بررسی قرار گرفته است. از سه شمارگر فعال‌سازی نقره که یکی از آن‌ها بالای سر آند و دوتای دیگر در زوایای 45 و 90 درجه نسبت به محور آند قرار داده می‌شدند، برای شمارش نوترون و تعیین تقریبی توزیع زاویه‌ای گسیل نوترون استفاده شده است. هم‌چنین یک آشکارساز سوسوزن پلاستیکی (""5ø) برای ثبت تپ نوترون و پرتو ایکس سخت و تعیین انرژی میانگین نوترون‌ها به کار گرفته شد. نتایج آزمایش‌های انجام شده نشان دادند که برای آند با طول بزرگ‌تر، فشار بهینه‌ی گاز برای تولید نوترون کم‌تر شده و بهره‌ی نوترون در این فشار بهینه افزایش می‌یابد. در این شرایط، فشار بهینه‌ی گاز دوتریم برای تولید نوترون، mbar6، بهره‌ی نوترون در این فشار بهینه به طور متوسط حدود  107 × 6.4 نوترون در هر تپ و انرژی میانگین نوترون‌ها  2.24Me V است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Neutron Emission Characteristics in SBUPF1 Plasma Focus Device

نویسندگان [English]

 • B Shirani
 • F Abbasi Davani

چکیده [English]

In this work, neutron production of SBUPF1 (a 2.5 kJ Mather type plasma focus device) at various pressures of deuterium and two different anode lengths (12 cm, 18 cm) were studied. Three silver activation counters were used at three different angels (0º, 45º and 90º) in order to determine the angular distribution of neutrons. The neutron and hard x-ray pulses were registered by a ø5"×5" plastic scintillator. These pulses were further used to determine the average energy of the detected neutrons. Experiments showed that for the 18cm anode at the optimum gas pressure, the neutron generation has decreased while the neutron yield at this pressure has increased. Under these conditions, the optimum pressure is 6 mbar, the neutron yield at the optimum pressure is about 6.4×107 per pulse, and the average energy of neutrons is 2.24 MeV.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plasma Focus
 • Fusion
 • Neutron
 • Optimum Pressure
 • Activation Counter
 1.  

   

  1. 1.    J.W. Mather, Phys. Fluids, V. 8(2), 366 (1965).

   

  1. 2.    N. Filippov, T. Filipova, V. Vinogradov, N. Fusion Suppl. Pt, 2, 577 (1962).

   

  1. 3.    H.J. Woo, K.S. Chung, M.J. Lee, Plasma Phys. Control. Fusion, 46, 1095-1104 (2004).

   

  1. 4.    V.V. Vikhrev, Sov. J. Plasma Phys, 12-262 (1986).

   

  1. 5.    M.J. Bernstein, Phys. Rev. Lett, 24-724 (1970).

   

  1. 6.    J.H. Lee, L.P. Shomo, M.D. Willams, H. Hermansdorfer, Phys. Fluids, 14-2217 (1971).

   

  1. 7.    M. Zakaullah, I. Akhtar, G. Murtaza, A. Waheed, Phys. Plasmas, 6-3188 (1999).

   

  1. 8.    M. Zakaullah, I. Akhtar, A. Waheed, K. Alamgir, A.Z. Shah, G. Murtaza, Plasma Sources Sci. Technol, 7-206 (1998).

   

  1. 9.    M. Zakaullah, G. Murtaza, I. Ahmad, F.N. Beg, M.M. Beg, M. Shabbir, Plasma Sources Sci. Technol, 4-117 (1995).

   

  10. R. Antanasijevic, Z. Maric, R. Banjanac, A. Dragic, J. Stanojevic, D. Aoraevic, D. Joksimovic, V. Udovicic, Vokovic, J. Radiat. Meas, 31-443 (1999).

   

  11. F. Castillo, J.J.E. Herrera, J. Rangel, M. Milanese, R. Moroso, J. Pouzo, J.I. Golzarri, G. Espinosa, Plasma Phys. Control. Fusion, 45- 289 (2003).

   

  12. A.C. Pătran “Electron and medium energy X-ray emission from a dense plasma focus,” PHD Thesis National Institute of Education, Nanyang Technological University in fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy (2002).

   

  13. A. Gentilini, J.P. Rager, K. Steinmetz, M. Tacchi, D. Antonini, B. Arcipiani, P. Moioli, E. Pedretti, R. Scafe, Nucl. Instr. and Meth. 172, 541-552 (1980).

   

  14. S. Lee and A. Serban, IEEE Trans. on Plasma Phys, 24(3), 1101 (1996).

   

  15. Shan Bing “Comparative study of dynamics and X-ray mission of several plasma focus devices,” PHD Thesis Physics Division, School of Science Nanyang Technological University (2000).

   

  16. J.W. Mather, 4th Conf. On Plasma Physics and Nuclear Fusion, Wisconsin (1971b).