نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

چکیده

سیستم پالایش و تصفیه‌ی آلاینده‌های گازی تأسیسات فرآوری اورانیم (UCF) متشکل از چهار دستگاه فوم اسکرابر برای جذب آلاینده‌های گازی خطرناک و چهار مجموعه‌ی 24 تایی از فریم فیلتر برای ربایش ذرات می‌باشد. در این مقاله، فرایندهای شستشو و جذب گازهای خطرناک در فوم تاورها و تصفیه و ربایش ذرات در فیلترها ارایه می‌شود. آلاینده­های گازی این تأسیسات فرآوری، حاوی ترکیبات شیمیایی و پرتوزا می‌باشد. بنابراین کارآیی بالا باید از ویژگی‌های این سیستم پالایش باشد. برای نیل به این هدف، مطالعات نظری و تجربی برای انتخاب بسترهای فریم فیلترها انجام شد. مطالعات نظری نشان داد که بهترین بستر فیلتر دارای ضخامت و تخلخل بالا و قطر الیاف پایین می‌باشد. مطالعات تجربی برای انتخاب بستر‌های مناسب به صورت تابعی از کارآیی، افت فشار، مقاومت شیمیایی و مکانیکی بر روی 30 عدد بستر فیلتر انجام شد. هم‌چنین نمونه‌ی سیستم پالایش در مقیاس نیمه‌صنعتی طراحی و ساخته شد و کارآیی جذب آن برای آلاینده­های گازی و پارامترهای اثرگذار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی‌های تجربی نشان داد که کارآیی حذف آلاینده‌های ذره‌ای و گازی سیستم پالایش تأسیسات فرآوری اورانیم اصفهان، به ترتیب، بیش از 99.7%  و 97%است. با توجه به این نتایج و استانداردهای مورد استفاده در تأسیسات فرآوری اورانیم اصفهان و میزان آلودگی کارگاه‌ها، سطح آلاینده‌ها در خروجی دودکش نباید بیش از حد مجاز باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Gaseous Pollutants Purification and Filtration System of Uranium Conversion Facility (UCF)

نویسندگان [English]

 • A Sadighzade
 • M Rostami
 • S Sana

چکیده [English]

Gaseous pollutants purification and filtration system of Uranium Conversion Facility includes four Foam Scrubbers and four groups of 24 frame filters to remove dangerous gases and particles from polluted air. In this paper, the purification processes of the dangerous gases in foam towers and removal of the particles in filters are presented. The gas pollution of this facility includes dangerous chemical and radioactive compounds; as a result the high efficiency can be one of the main properties of this purification system. For achieving this goal, theoretical and experimental studies are made to select filter frame media. Our theoretical studies show that the characteristics of the best filter media are: upper thickness, high porosity and formed by fine fibers. The experimental studies to select suitable media concerning efficiency, pressure drop, chemical and mechanical resistance are done in 30 filter media. The efficiency of chosen media is determined of about 99.7% by the experiment. In addition, a semi industrial sample of foam scrubber system was designed and built. The absorption efficiency of the system for acidic gas, the same as in UCF, was measured to be about 97%. Considering these results and prevailing the standards used in UCF and also the level of air pollution in workshops, the air pollution level in the stack outlet must not surpass the authorized amount.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Purification and Filtration
 • Gaseous Pollutants
 • Uranium Conversion Facility
 • Foam Scrubbers System
 1.  

  1. ا. صدیق‌زاده و ف. مبصر، ”گزارش شبیه­سازی دستگاه برج جذبی،“ گزارش داخلی سازمان انرژی اتمی ایران (1381).           

    

  2. م. حسینی، ”بررسی روش‌های آزمون فیلترهای الیافی هوای با کارآیی بالا،“ پایان‌نامه کارشناسی ارشد (1378).                          

    

  3. ا. صدیق‌زاده، م. حسینی، م.ر. اسدی، ”بررسی نظری و علمی ساز و کارهای حذف ذرات و تعیین کیفیت صافی‌های الیافی با کارآیی بسیار بالا،“ نشریه علمی سازمان انرژی اتمی ایران، شماره 22 (1379).                                                                                      

    

  4. W.S. Norman, Absorption, “Distillation and Cooling Tower,” Longmans (1961).

    

  5. ا. صدیق‌زاده، م. علی‌ابراهیمی، س. سرکاری، ”گزارش آزمون مدیای فریم فیلترها،“ گزارش داخلی سازمان انرژی اتمی ایران (1381).                                                                                      

    

  6. ن. طاهرخانی، ”طراحی، ساخت و بهینه‌سازی یک پایلوت اسکرابر،“ پایان‌نامه کارشناسی ارشد (1384).