نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89195، یزد- ایران 2- گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه افسری امام علی (ع)، کد پستی: 1317893471، تهران- ایران

2 - دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89195، یزد- ایران

3 - دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89195، یزد- ایران3- پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 389-89175، یزد- ایران

4 دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89195، یزد- ایران

5 4- گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 317-14115، تهران- ایران

6 1- دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، صندوق پستی: 741-89195، یزد- ایران

7 5- آزمایشگاه دزیمتری استاندارد (SSDL)، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران

چکیده

در این کار تحقیقاتی، نمونه­های کلسیم فلورید، به شکل قرص، تحت تابش گامای چشمه‌ی کبالت قرار داده شد و بلافاصله شدت نوردهی توسط دستگاه TLDخوان تعیین گردید. قله‌های منحنی درخشش در دماهای تقریباً برابر 135، 170، 260 و 370 درجه‌ی سانتی‌گراد مشاهده شد. قله‌ی اصلی در دمای 260 درجه‌ی سانتی‌گراد قرار دارد. در این پژوهش حساسیت کلسیم فلورید خالص و تأثیر ناخالصی دیسپروسیم (Dy) بر آن بررسی و با مقدار 2 درصد مولی دیسپروسیم بیش‌ترین میزان حساسیت مشاهده شد. حساسیت این دزیمتر حدود 5 برابر 100TLD- است که با افزودن ناخالصی دیسپروسیم به حدود 18 برابر رسید. میزان محوشدگی در دمای اتاق در طول یک روز، دو روز و 500 ساعت، به ترتیب، 13، 36 و 50 درصد تعیین گردید. پس از 10 بار تکرار پرتودهی، و متعاقب آن انجام عملیات خواندن و بازپخت تحت شرایط معین، تکرارپذیری این دزیمتر مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation of CaF2 Thermoluminescence Dosimeter and Investigating of the Influence of Dy Impurity in it’s Dosimetric Properties

نویسندگان [English]

 • M Gholampoor 1
 • J Gheisari 2
 • Gh Mirjalili 3
 • M.A Shafaie 4
 • l shekari 5
 • A.R Moini 6
 • A Shahvar 7

چکیده [English]

In this study, CaF2 pellet samples were prepared and its thermoluminescence (TL) properties were investigated after gamma irradiation. The TL glow curve of the CaF2 pellet has four peaks at around 135, 170, 260 and 370ºC for the heating rate of 10ºC/S. The main peak occurs at 260ºC. The sensivity of CaF2 and Dy doped CaF2 were examined. The observed TL sensivity of the prepared CaF2 pellet is abut five times than that of TLD-100. The sensivity of the Dy doped CaF2 is approximately 18 times higher than that of TLD-100. The fading is approximately 13% in one day, 36% in two days and 50% in 500 hours. These examinations repeated for 10 times and all the results were found to be consistant. These properties make the CaF2 pellets a useful can dilate for γ-ray irradiation dosimetry applications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Calcium Fluoride
 • Thermoluminescence Dosimeter
 • Dy
 • Glow Curve
 • Sensitivity
 • Fading
 1.  

  1. S.W.S. McKeever, M. Moscivitch, P.D. Townsend, “THERMOLUMINESCENCE DOSIMETRY MATERIALS: PROPERTIES AND USES,” Nuclear Technology Publishing, Ashford, Kent, 74-79, 109-111 (1995).

    

  2. B. Marczewska, P. Bilski, M. Budzanowski, P. Olko, V. Chernov, “Dosimetry properties of Tm-doped single CaF2 crystals,” Radiation Measurements, Vol. 33, 571-576 (2001).

    

  3. J. Manrique, S. Angulo, M.P. Pardo, R.Gastesi, A. Dela Cruz, A. Perez, “Thermoluminescence spectra of natural CaF2 irradiated by 10MeV electrons,” Radiation Measurements, Vol. 41 145-153 (2006).

    

  4. C.C. Guimarães, E.Okuno, “Blind performance testing of personal and environmental dosimeters based on TLD-100 and natural CaF2: NaCl,” Radiation Measurements, Vol. 37 127-132 (2003).

    

  5. F.O. Ogundare, F.A. Balogun, L.A. Hussain, “Kinetic characterization of the thermoluminescence of natural fluorite,” Radiation Measurements, Vol. 38, 281–286 (2004).