نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 15914، تهران-ایران

2 دفتر اکتشاف و استخراج، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1339-14155، تهران-ایران

چکیده

مطالعات خواص‌سنجی و تعیین درجة آزادی کانسنگ‌ها اولین مراحل کانه‌آرائی می‌باشند. این مطالعات جهت تعیین شرایط بهینة خردایش، انتخاب فرایندهای جدایش اولیه و تعیین روش‌های پرعیارسازی از اهمیت زیادی برخوردارند. کانسنگ اورانیوم معدن خشومی با عیار متوسط ppm1540 در حدود 150 کیلومتری شمال شرقی یزد واقع شده است. مطالعات خواص‌سنجی و کانی‌شناسی بلوک یک این کانسنگ با روش XRD و مطالعات میکروسکوپی انجام گرفت. درجه آزادی کانی‌ها نیز با استفاده از مطالعات میکروسکوپی و محلول‌های سنگین تعیین شد. برای انجام مطالعات میکروسکوپی سه نمونة پودری، دوازده مقطع نازک و دوازده مقطع صیقلی از نمونه‌های سنگی و فراکسیون‌های تجزیة سرندی تهیه شد. بر اساس مطالعات انجام شده کانی‌های اصلی فلدسپات-آلکالن (اورتوز)، پلاژیوکلاز (آلبیت)، بیوتیت، کلریت، کربنات و کانی‌هایی فرعی اسفن، زیرکن، آپاتیت، اکتینولیت، تریمولیت، پیچ بلند و بتافیت که در حاشیة و یا به صورت ادخال در برخی از کانی‌های اصلی همچون بیوتیت قرار داشتند، شناسائی شدند. همچنین بر اساس مطالعات میکروسکوپی و محلول‌های سنگین درجه آزادی کانی‌های اورتوز، آلبیت و بیوتیت به ترتیب 32، 290 و 190 میکرون و درجه آزادی کانی‌های اورانیوم حدود 110میکرون بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characterization and Determination of Liberation Degree of Khoshoomi Uranium Ore (Block 1)

نویسندگان [English]

 • M Pakdel 1
 • B Rezaei 1
 • R Adgari 2
 • K Nazari 2

چکیده [English]

Characterizationstudiesanddetermination of liberation degree are first stages of mineral processing. These studies are very important for determination of optimum comminution conditions, selection of preseparation process and determination of suitable processing methods. Khoshoomi mine with the average uranium grade of 1540ppm, is located at 150km northeast of Yazd. The characterizationstudies of this ore are made by XRD method and microscopic study, also degree of liberation studies are made by microscopic section. These studies are done by three powder samples, twelve thin sections and twelve polished sections. The major minerals such as Feldspar (Albite), Plagioclase (Orthoclase), Biotite, Chlorite, Carbonate and minor minerals such as Sphen, Zrconium, Actinolite, Tremolite, Pitchblende and Betafite were identified based on the results of these studies. Accordingly, by microscopic studies and heavy media method, the liberation degree of Orthoclase, Albite, Biotite and Uranium minerals were determined as 320, 290, 190 and 110 micron, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mineralogy
 • Degree of Liberation
 • Microscopic Sections
 • Heavy Media
 • Uranium and Khoshoomi
 1. 1.    International Atomic Energy Agency, “The uranium production cycle and the environment,”International Symposium held in Vienna, 2- 6 October, 267–268 (2000).

 

 1. 2.    T. Prasada Rao, P. Metilda, J. Mary Gladis, “Preconcentration techniques for uranium(VI) and thorium(IV) prior to analytical determination-an overview,” Talanta (2005).

 

 1. 3.    International Atomic Energy Agency, “Uranium Extraction Technology,” echnical Report No. 359, pp. 39-66 (1993).

 

 1. 4.    ح. نعمت اللهی، ”کانه آرائی (جلد اول)،“ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، 11-13 (1376).                          

 

 1. 5.    International Atomic Energy Agency, “Developments in Uranium Resources, Production, Demand and the Environment,” roceedings of a technical committee meeting held in Vienna, 15-18 June, pp. 166 (2005).

 

 1. 6.    Andrew L. Mular, Doug N. Halbe, Derek J. Barratt, “Mineral processing plant design, practice, and control,” SME.Pub, Vol. 1, 949 (2002).

 

 1. 7.    International Atomic Energy Agency, “Uranium Extraction Technology,” echnical Report No. 359, 39 - 66 (1993).

 

ب. رضائی، ”تکنولوژی فرتوری مواد معدنی (روش‌های پرعیارسازی ثقلی)،“ انتشارات دانشگاه هرمزگان (1377).